StyrelsePetter Hjertstedt

Styrelseordförande

Styrelseledamot: Sedan 2023

Innehav: 24 900 B-aktier i Bolaget

Antal teckningsoptioner: –

Utbildning och erfarenhet: Petter har en examen som civilekonom från Linköpings universitet. För närvarande är han Chief Financial Officer för Tethys Oil AB och har tidigare erfarenhet från aktieanalyser på SEB, Pareto Securities och Carnegie Investment Bank, samt finans- och investerarrelationer hos PA Resources AB.

Övriga pågående uppdrag: Chief Financial Officer för Tethys Oil AB

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Christina Seelye

Styrelseledamot

Styrelseledamot: Sedan 2023

Innehav: 3 630 864 B-aktier och 1 000 000 A-aktier i Bolaget (inklusive dotterbolag)

Antal teckningsoptioner: –

Utbildning och erfarenhet: Christina är Global VD för Maximum Entertainment, grundare av Maximum Games och Modus samt en serieentreprenör inom framväxande ledande konsumentteknik- och programvaruföretag med fokus på internationell tillväxt. Hon har över 20 års erfarenhet av att driva lönsamhet genom konsumentprodukter, M&A, adaptiva affärsmodeller, kapitalanskaffning och strategisk omnichannel-marknadsföring. En prisbelönt ledare som accelererar tillväxt organiskt och genom M&A, lanserar innovativ programvara och spel på den globala marknaden och leder försäljningsinsatser, affärsutveckling och strategiska partnerskap.

Christina har en examen från “Owner/President Management Program” vid Harvard Business School, Boston, MA och en kandidatexamen i Fine Arts från California State University, Sonoma, CA.

Övriga pågående uppdrag: CEO för Zordix AB (publ), styrelsemedlem i Women Presidents Organization (WPO) och Women in Games International, Seebon LLC, Bisonic Inc, Da Vinci AV Inc och Maximum Entertainment-dotterbolag: MG1 Acquisition Corp, Maximum Games LLC, Maximum Games Ireland Ltd, Maximum Games Ltd, Modus Games LLC, MG Team LLC, Dimfrost Studio AB, Zordix Racing AB och Maximum Entertainment Srl.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Karla Martin

Styrelseledamot

Styrelseledamot: Sedan 2023

Innehav: –

Antal teckningsoptioner: –

Utbildning och erfarenhet: Karla är en erfaren operativ chef, strateg och affärsrådgivare. Hon har haft ledande befattningar inom stora organisationer (Google, Booz Allen Hamilton), entreprenöriella projekt (Shopkick, Inspired Luxe), riskkapital (Whitespace Partners) samt tidiga och medelstora startups. Hon har en juristexamen (J.D.) från Harvard University.

Övriga pågående uppdrag: Managing Director – Global Retail Luxury, Fashion and Apparel Co-Lead på Deloitte Consulting

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Bart Reefman

Bart Reefman

Styrelseledamot

Styrelseledamot: Sedan 2024

Innehav: 1.487.683 B-aktier i Bolaget

Antal teckningsoptioner: –

Utbildning och erfarenhet: Bart har en kandidatexamen i företagsekonomi från Nijenrode Business University i Nederländerna. Han är för närvarande VD för Retail Services BV och har varit en serieentreprenör med företag inom spel-, film- och bokförlagsbranscherna. Härutöver var Bart med och grundade Just For Games.

Övriga pågående uppdrag: VD för Retail Services BV

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja