MAXENT AktieKortnamn MAXENT B
ISIN-kod SE0011725506

LEI-kod 254900IRBEGO53G9R228

Handel med Bolagets B-aktie sker på Nasdaq First North Growth Market.

Ägarstruktur


*) VV äger även indirekt aktier i Maximum Entertainment via kapitalförsäkring. Dessa aktier är inte medräknade här.
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Ägarfördelning

Ägarkoncentration

Bolagets Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Renström som huvudansvarig revisor.

Certified Adviser

Maximum Entertainment Certified Adviser är Augment Partners AB.

Augment Partners AB
Eriksbergsgatan 8A
114 30 Stockholm
+46 8-604 22 55
info@augment.se
www.augment.se