Zordix publicerar bolagsbeskrivning i samband med listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) meddelade den 29 april 2021 att Bolagets styrelse har beslutat att verka för att byta handelsplats för Bolagets aktier av serie B till Nasdaq First North Growth Market. Idag onsdagen den 9 juni 2021 publicerar Bolaget en bolagsbeskrivning i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets noteringskrav. Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 15 juni 2021.

Bolagsbeskrivningen som Zordix har upprättat utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning eller förvärv av Zordix aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Zordix hemsida, www.zordix.com.

Rådgivare

Augment Partners är rådgivare avseende listbytet och utsedd till Zordix Certified Adviser. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är Bolagets legala rådgivare.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us