Zordix presenterar koncernledning i samband med den planerade företrädesemissionen

Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) presenterar idag koncernens ledningsgrupp med fokus
på att stödja Bolagets tillväxtplaner och den nya strategiska inriktningen med fokus på
förvärvsdriven tillväxt samt satsningar på egna IP:n. Bolagets grundare och huvudägare Matti
Larsson kvarstår som VD och Åsa Öberg som CFO. Till koncernledningen ansluter Axel Danielsson
som marknadschef, David Wallsten som VD för Dimfrost Studio AB och Tamás Kozak som VD för
Invictus Games Kft.

Zordix är en multinationell spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är
att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Bolaget påbörjade under 2019
en ny strategisk inriktning med fokus på förvärv av andra bolag, långsiktiga investeringar i egna IP:n
och satsningar inom ramen för förlagsverksamheten. Genom den nya strategin har Zordix utökat
gruppen till att idag bestå av tre studios som kan producera AA-spel och förlagsverksamheten.

I samband med den företrädesemission som presenterades den 3 augusti 2020 vill styrelsen härmed
ta tillfället i akt att presentera Bolagets koncernledning. Bolagets grundare Matti Larsson kvarstår
som VD och Åsa Öberg som Bolagets CFO. Därutöver består koncernledningen av Axel Danielsson
som marknadschef, David Wallsten som VD för dotterbolaget Dimfrost Studio AB och Tamás
Kozak som VD för Invictus Games Kft.

En kort redogörelse om de ledande befattningshavare vilka ansluter till koncernledningen följer
nedan.

Axel Danielsson har en magisterexamen inom strategisk affärsutveckling och internationalisering
från Umeå universitet. Axels kärnkompetens är inom affärsutveckling inom digital distribution och
marknadsföring. Axel har varit anställd i Zordix sedan 2019.

David Wallsten har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet och har flerårig
erfarenhet av affärsutveckling och investeringar i snabbväxande, internationella bolag. David är även
styrelseledamot i Zordix sedan 2020.

Tamás Kozak har en examen i Art och Visual Communication. Med över 25 års erfarenhet av
spelbranschen har Tamas kompetens i och erfarenhet av racingspel, mobilspel, online gaming,
speldesign, computer art och affärsutveckling. Tamas har tidigare arbetat på flertalet internationella
bolag som bl.a. Codemasters, Activision, Bandai Namco, Disney, Youzoo samt iDreamSky.

”Vi är glada att förstärka vår koncernledning inför nästa utvecklingssteg – ett effektivt team som
kommer att utökas i takt med att vi växer.”, säger Matti Larsson, VD i Zordix.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD
Telefon: +46 706 54 95 41
E-post: matti@zordix.com

Om Zordix
Zordix är en multinationell spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är
att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Zordix utvecklar och
förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet
Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix
utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto
Racing 3D, Aqua Moto Racing 3D och Overpass. Zordix Racing utvecklar för närvarande ett nytt
projekt med arbetsnamnet Thunder, Dimfrost Studio utvecklar Bramble: The Mountain King, Invictus
Games arbetar på ett antal nya projekt varav racingdelen till nästa spel i serien Flåklypa Grand Prix är
ett, medan Zordix Publishing förlägger spel utvecklade av mindre studior och hjälper dem lansera
sina titlar globalt.
www.zordix.com.

Augment Partners AB, info@augment.se,tel: +46 8-505 651 73 är Zordix Mentor.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us