Zordix har slutfört förvärvet av Merge Games Ltd

Zordix AB (publ) (“Zordix”) har slutfört förvärvet av Merge Games Ltd (“Merge Games” eller “Bolaget”). Tillträdet ägde rum med effekt per den 30 juni 2021 i enlighet med det avtal Zordix tecknat om förvärv av Merge Games som offentliggjordes den 27 maj 2021.

Merge Games är en oberoende global förläggare och utvecklare av spel till PC och konsol. Bolaget har en stark marknadsposition och en lång historia av att framgångsrikt ta spel till nya plattformar och marknader. Förvärvet stärker Zordix förlagskapacitet och utökar möjligheterna till att ytterligare accelerera Merge Games tillväxt genom samarbete med andra bolag inom koncernen och lansera pågående och nya utvecklingsprojekt i eget led.

Förvärvet innefattar en lånefinansiering med likvärdig finansieringsstruktur som tidigare kommunicerats men med Formue Nord Markedsneutral A/S som långivare.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us