Maximum Entertainment Logo

Zordix har slutfört förvärvet av Just For Games SAS

Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av Just For Games SAS (“Just for Games” eller “JFG”). Tillträdet är i enlighet med det avtal Zordix tecknat om förvärv av Just For Games som offentliggjordes den 8 februari 2021.

Just for Games är en ledande fransk speldistributör och utgivare av spel till PC och konsol. JFG distribuerar primärt inom premiumsegmentet och i nära samarbete med internationella spelförläggare såsom Microsoft, Maximum Games och Marvelous. Vidare har JFG en av de största spelkatalogerna av Nintendo Switch-spel i Frankrike och är den tredje största aktören inom Switch speldistribution. Utöver distributionen innehar JFG en förlagsverksamhet som har vuxit snabbt sedan starten, för två år sedan, och utgör idag cirka 1/10 del av omsättningen. Förlagsverksamheten har redan etablerat sig som nummer ett på fysisk spelförsäljning inom s.k. “back catalog”. Just For Games består av tolv anställda med bas i Paris.

Förvärvet av JFG är ett stort steg framåt i Zordix strategi att expandera globalt och transaktionen öppnar för ytterligare förvärv, både inom publicering och inom spelutveckling. JFG stärker Zordix existerande förlagsaktiviteter och diversifierar verksamheten med ett tredje ben. Det är ett transformativt och komplementärt förvärv som stärker finanserna och skapar stabilitet och utrymme för fortsatt tillväxt.

SUBSCRIBE

to our newsletter

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us