Zordix har rekryterat Peter Daboczi som ny CFO

Zordix AB (publ) (“Zordix”) har utsett Peter Daboczi till Chief Financial Officer, CFO, med tillträde senast den 12:e januari 2021. Han kommer närmast från rollen som CFO för Universal Avenue och dessförinnan har han haft rollen som CFO för det snabbväxande bolaget Strossle. Peter har även mångårig internationell erfarenhet från finansbranschen, bl.a. som investeringsansvarig på HgCapital och Mid Europa Partners. Peter har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och en MBA-examen från London Business School.

– “Vi är mycket stolta över att ha lyckats attrahera Peter till Zordix med syftet att förstärka vårt team i linje med vår strategiska inriktning på förvärv. Peters affärsfokus samt breda erfarenhet från bolag i tillväxtfas, ekonomisk analys och finansiering på en internationell marknad är en otrolig styrka i den expansionsfas Zordix befinner sig i. Vi passar på att tacka vår avgående CFO Åsa Öberg för hennes insatser i rollen; en lagspelare som fortsatt kommer att vara värdefull i arbetet med vår bokföring.” säger VD Matti Larsson. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 (0)70 654 9541

Om Zordix

Zordix är en multinationell spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Förvärv av andra bolag, långsiktiga investeringar i egna IP:n och satsningar inom ramen för den egna förlagsverksamheten är huvudingredienserna i Zordix tillväxtstrategi. Gruppen som helhet har under en 25-årsperiod medverkat till över 60 lanserade spel på en världsmarknad och består idag av tre studios som utvecklar spel under egna varumärken och ett eget förlag. Zordix Racing utvecklar ny teknik och nya spel i ett projekt med arbetsnamnet Thunder. Dimfrost Studio utvecklar nordisk fantasy i Bramble: The Mountain King. Invictus Games arbetar på ett antal nya projekt varav racingdelen till nästa spel i serien Flåklypa Grand Prix är ett. Zordix Publishing förlägger spel utvecklade av mindre studior och hjälper dem lansera sina titlar globalt. 

www.zordix.com

Augment Partners AB, info@augment.se, tel: +46 8-505 651 73 är Zordix mentor.

Denna information är sådan information som Zordix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2020 kl. 13:00 CET. 
 

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us