Zordix godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq Stockholm AB har idag den 10 juni 2021 godkänt Zordix AB (publ):s (”Zordix” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på First North är den 15 juni 2021. Sista dag för handel av Zordix aktier av serie B på NGM Nordic SME är fastställd till den 14 juni 2021.

Bolagets aktier av serie B kommer fortsatt att handlas under kortnamnet ZORDIX B med ISIN-kod SE0011725506. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Rådgivare

Augment Partners är rådgivare avseende listbytet och utsett till Zordix Certified Adviser. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är Bolagets legala rådgivare.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us