Zordix fullföljer förvärvet av Invictus

Zordix AB (publ) ("Zordix" eller "Bolaget") har idag fullföljt förvärvet av 100 procent av aktierna i Invictus Games ("Invictus"), vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande publicerat den 2 februari 2020 ("Transaktionen"), för en kontant köpeskilling om 100 000 USD, vilket motsvarar ungefär 970 000 SEK samt en aktiebaserad köpeskilling genom nyemission av 692 345 st B-aktier i Zordix ("Köpeskillingen").

Köpeskillingen uppgår till en kontant betalning om sammanlagt 100 000 USD vilket motsvarar cirka 970 000 SEK samt genom nyemission av 692 345 st B-aktier i Zordix. 

Värdet av Aktievederlaget uppgick vid tidpunkten för avtalets ingående till cirka 5 795 135 SEK. Priset per Zordix aktie baseras på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen på Nordic Growth Market för de tio på varandra sammanhängande handelsdagar före den 27 februari 2020 motsvarande 8,3703 SEK per Zordix-aktie. Aktierna har levererats till Säljarna genom emissionsinstitutet Eminova under denna vecka. Dessa aktier är föremål för s.k. lock-up under två år efter signering av transaktionen. Därtill finns också en möjlighet till tre tilläggsköpeskillingar för grundarna givet att de uppnår vissa fördefinierade mål. 

Kontantvederlaget om 100 000 USD, har betalats kontant och finansieras från Zordix kassa. 

I samband med Transaktionen har extra bolagsstämma även godkänt en kontant nyemission av 692 354 st B-aktier till en teckningskurs om 8,3703 SEK/aktie. Nyemissionen resulterar i en utspädning av cirka 4,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Transaktionen. 

Nyemissionen ökar följaktligen Bolagets aktiekapital med 69 235,40 SEK från 1 447 328 SEK kronor till 1 516 563,50 SEK. Alla B-aktier som emitteras levereras till Säljarna och grundarna av Invictus, Tamás Kozak och Ákos Diviánszky, i enlighet med tidigare pressmeddelande och stämmokommuniké. I och med fullföljandet av Transaktionen blir Invictus en helt integrerad del av Zordix-koncernen i egenskap av helägt dotterbolag. Invictus kommer att ingå i Zordix räkenskaper från och med april 2020. 

Kort om Invictus Games 

Invictus utvecklar spel för PC, konsol,  mobil och VR-plattformar. Studion är baserad i  Ungern. Bland de över 50 titlar som släppts under Invictus 20-åriga historia, har Invictus arbetat på följande stora titlar: 1nsane, Street Legal Racing Redline, Race Of Champions, Ridge Racer Slipstream, PAC-MAN Friends, and Daytona Rush. Invictus egna framgångsrika IPn inkluderar Give It Up! serien, Froggy Jump, Dustoff Heli Rescue series, 4×4 Jam / Truck Jam samt Level-R / Project Torque. Invictus har arbetat tillsammans med ett flertal globala partners som Codemasters, Activision, Disney, Gamespot, Gamigo, Nival, Bandai Namco, Vivid Games, Force Field VR och 704 Games. www.invictus.com

Kort om Zordix 

Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, Aqua Moto Racing 3D och Overpass. Zordix Racing utvecklar för närvarande ett nytt projekt med arbetsnamnet Thunder, Dimfrost Studio utvecklar Bramble: The Mountain King, Invictus Games arbetar på ett antal nya projekt varav racingdelen till nästa spel i serien Flåklypa Grand Prix är ett, medans Zordix Publishing förlägger spel utvecklade av mindre och medelstora studios och hjälper dem lansera sina titlar globalt. www.zordix.comAugment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8-505 651 73, är Zordix AB (publ):s Mentor.För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com
 

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us