Zordix fullföljer förvärvet av Dimfrost Studio AB

Zordix AB (publ) ("Zordix" eller "Bolaget") har idag fullföljt förvärvet av 100 procent av aktierna i Dimfrost AB ("Dimfrost"), vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande publicerat den 5 november 2019 ("Transaktionen"), för en kontant köpeskilling om 300,000 SEK, samt en aktiebaserad köpeskilling genom nyemission av 331 524 st B-aktier i Zordix ("Köpeskillingen").

Köpeskillingen uppgår till en kontant betalning om sammanlagt 300,000 SEK samt genom nyemission av 331 524 st B-aktier i Zordix, motsvarande tre (3) procent av samtliga aktier i Zordix vid tidpunkten för förvärvet.

Värdet av Aktievederlaget uppgick vid tidpunkten för avtalets ingående till ca 1 432 979,34 SEK och 331 524 st B-aktier i Zordix. Priset per Zordix aktie baseras på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen på Nordic Growth Market för de tio på varandra sammanhängande handelsdagar före den 5 november 2019 motsvarande 4,322 SEK per Zordix-aktie. Aktierna har levererats till Säljarna genom emissionsinstitutet Eminova under de två föregående samt denna vecka. 

Kontantvederlaget om 300 000 SEK, har betalats kontant och finansieras från Zordix kassa. 

I samband med Transaktionen har extra bolagsstämma även godkänt en kontant nyemission av 1 090 909 st B-aktier till en teckningskurs om 5,50 SEK/aktie. De båda nyemissionerna resulterar i en utspädning av cirka 9,8 procent av antalet B-aktier i Bolaget efter Transaktionen genom en ökning av antalet utestående aktier med 1 422 433 st B-aktier till totalt 12 473 280 st B-aktier. 

De två nyemissionerna ökar följaktligen Bolagets aktiekapital med 142 243,30 SEK från 1 305 084,70 SEK kronor till 1 447 328 SEK. Av de 1 422 433 st B-aktierna som emitteras levereras 331 524 st B-aktier till Säljarna av Dimfrost i enlighet med tidigare pressmeddelande och stämmokommuniké. Resterande 1 090 909 st B-aktier har levereras till investerarna David Wallsten (tillika VD för Dimfrost) och Viktor Vallin.

I och med fullföljandet av Transaktionen blir Dimfrost en helt integrerad del av Zordix-koncernen i egenskap av helägt dotterbolag. 

 

Kort om Zordix 

Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Zordix huvudteam arbetar under namnet Zordix Racing, och utvecklar racingspel på hög nivå till konsol och PC. Ett nystartat affärsområde för bolaget är Zordix Publishing, där Zordix förlägger spel utvecklade av mindre studios, och hjälper dem lansera sina titlar globalt. Zordix Racing arbetar för närvarande på spelet Overpass tillsammans med förläggaren Bigben Interactive. 

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Zordix Mentor.

www.zordix.com

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us