Zordix framtida dotterbolag, Dimfrost Studio AB, inleder forskningsprojekt “Project Mayflower”

Spelutvecklaren Dimfrost Studio AB (“Dimfrost”), vars samtliga aktier ska förvärvas av Zordix AB (publ) genom avtal ingått den 5 november 2019, inleder Project Mayflower. Project Mayflower är ett forskningsinitiativ som syftar till att utveckla en prototyp i form av ett nytt ramverk för strategispel – för att därefter verifiera dess marknadspotential för användande i interna produktioner och/eller för licensiering till andra spelutvecklare.

Ramverket kommer baseras på ledande forskning inom artificiell intelligens (AI) och spelteori. Själva forskningsarbetet leds av Fredrik Präntare, en av Dimfrosts grundare. Präntare är forskare inom artificiell intelligens vid Linköpings Universitet, och har tidigare varit med och utvecklat AI-funktioner till Paradox Interactives strategispel Europa Universalis 4. 2018 tilldelades han det prestigefyllda Lilla Polhemspriset.

 

Project Mayflower finansieras tills vidare i sin helhet inom ramen för Vinnovas program “Innovativa startups Steg 1” och belastar tillsvidare inte Zordix-koncernens resultat.

 

“Project Mayflower är nästa logiska steg för att på ett mer strukturerat sätt utveckla komplexa och avancerade strategispel med tillhörande AI-spelare. Jag ser fram emot att utveckla en första prototyp, som vi sedan kan använda som underlag för framtida utvecklingsbeslut.” – Fredrik Präntare, Lead Programmer, Dimfrost

 

“Project Mayflower har potential att ta oss ett steg närmare våra långsiktiga mål – att vid sidan om äventyrsspel, bli en ledande utvecklare av story- och karaktärsdrivna strategispel. Jag vill dock poängtera att Project Mayflower ännu är i sin linda, mycket utvecklings- och verifieringsarbete kvarstår innan vi har tillräckligt med underlag för att kunna fatta ett beslut om att kommersialisera teknologin fullt ut.” – David Wallsten, VD, Dimfrost

 

“I och med förvärvet av Dimfrost och deras Project Mayflower tillförs koncernen ett värde i form av teknisk spjutspetskompetens inom AI och en egen R&D-verksamhet med potential att generera ytterligare aktieägarvärden.” – Matti Larsson, VD, Zordix

 

Om Dimfrost

Dimfrost är en Norrköpingsbaserad spelutvecklare som grundades 2017. 2019 tilldelades studion Epic Games utvecklingsstöd, Epic MegaGrants för deras arbete med det egenutvecklade varumärket; Bramble.

https://www.dimfroststudio.com 

Kort om Zordix 

Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Zordix huvudteam arbetar under namnet Zordix Racing, och utvecklar racingspel på hög nivå till konsol och PC. Ett nystartat affärsområde för bolaget är Zordix Publishing, där Zordix förlägger spel utvecklade av mindre studios och hjälper dem lansera sina titlar globalt. Zordix Racing arbetar för närvarande på spelet Overpass tillsammans med förläggaren Bigben Interactive. Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Zordix Mentor.

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us