Zordix avser att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market under Q2 2021

Styrelsen i Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) har beslutat att verka för att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas idag på NGM Nordic SME.

Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats för Bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market kommer att öka kännedomen om Bolaget, underlätta såväl internationella som svenska förvärv, underlätta för institutionella investerare att bli aktieägare samt ha en positiv inverkan på Bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder. Sammantaget bedömer Zordix att byte av handelsplats kommer att vara positiv för Bolagets framtida utveckling och expansion.

Nasdaq First North Growth Market är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som NGM Nordic SME, en multilateral handelsplats (s.k. MTF). Aktieägare i Zordix kommer inte behöva vidta några åtgärder vid ett byte av handelsplats från NGM Nordic SME.

Vi är tacksamma för samarbetet och den goda dialog som förts mellan bolaget och NGM under perioden bolagets aktie har varit noterat på NGM Nordic SME.

Rådgivare

Augment Partners AB är rådgivare avseende planerat listbyte och Certified Adviser. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är Bolagets legala rådgivare.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us