Maximum Entertainment Logo

Zordix AB (publ) utvärderar emission av seniora säkerställda obligationer

Zordix AB (publ) ("Bolaget") har gett Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB i uppdrag att såsom joint bookrunners undersöka möjligheten för en senior säkerställd obligationsemission med en löptid om fyra år. Beroende av, bland annat, rådande marknadsförutsättningar, så kan en obligationsemission komma att göras.

Emissionslikviden från den potentiella obligationsemissionen kommer användas för att (i) refinansiera existerande skuld, (ii) betala transaktionskostnader, och (iii) finansiera koncernens allmänna företagsändamål, inklusive investeringar och förvärv.

SUBSCRIBE

to our newsletter

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us