Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q2 2022

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 231, en betydande ökning från motsvarande period 2021 främst tack vare förvärven av Merge Games och Maximum Games som ägde rum mellan Q2 och Q4 2021. EBITDA uppgick till MSEK 21,2, i linje med motsvarande period 2021 på jämförbar basis, drivet av bland annat katalogförsäljning och vårt erbjudande av live service-spel.

SAMMANFATTNING APRIL – JUNI 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 230 548 KSEK (92 580 KSEK)
 • EBITDA uppgick till 21 202 KSEK (6 108 KSEK)
 • EBIT uppgick till -10 151 KSEK (-2 041) KSEK.
 • Operativt EBIT uppgick till 16 813 KSEK (-4 998 KSEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -22 318 KSEK (3 894 KSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Zordix förläggare Merge Games och den interna utvecklaren Dimfrost Studio ger ut "Bramble: The Mountain King" för PC och konsol
 • Zordix förläggare Modus Games och den interna utvecklaren Mane6 offentliggör att egna IP:t Them’s Fightin’ Herds släpps för PlayStation, Xbox och Nintendo Switch i höst
 • Zordix annonserar datum för spelsläpp av Soulstice till PlayStation 5, Xbox Series X|S och PC i höst genom sitt publishingvarumärke Modus Games
 • Nuvarande styrelseledamot Stefan Lindeberg väljs till ny styrelseordförande under årsstämman 2022
 • Zordix genomför en nyemission av 2 381 716 aktier som delbetalning av tilläggsköpeskilling för förvärvet av Just For Games

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Zordix utser Jacob Felländer till Head of Investor Relations
 • Zordix offentliggör att egna IP:t Them’s Fightin’ Herds släpps till konsoler i oktober

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på Zordix webbsida: https://zordix.com/ir/finansiella-rapporter-och-presentationer/

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us