Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q2 2021

 DET NYA ZORDIX TAR FORM

Sammanfattning april – juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 2 290% till 92 580 KSEK (3 874 KSEK).
 • EBITDA ökade med 139% till 6 108 KSEK (2 551 KSEK).
 • EBIT uppgick till -2 041 KSEK (2 077 KSEK).
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (0,10).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 3 894 KSEK (2 455 KSEK).
 • Soliditeten uppgick till 39,8% (69,7%).

Väsentliga händelser under perioden april – juni 2021 

 • Zordix AB (publ) godkänns för notering på Nasdaq First North Growth.
 • Förvärvet av Just For Games SAS slutförs.
 • Zordix slutför även förvärvet av Merge Games Ltd och publicerar i samband med detta en bolagsbeskrivning bland annat innehållande proforma finansiell information för koncernen.
 • Zordix genomför en riktad nyemission av aktier som betalning av en tilläggsköpeskilling om ca 4,1 MSEK som ingick vid förvärvet av Invictus Games Kft.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

VD HAR ORDET

Vi välkomnar årets två första förvärv
Vi välkomnar under andra kvartalet fler duktiga och engagerade entreprenörer till Zordix-familjen. Förvärvet av den franska distributören Just For Games (JFG) fullbordades i april månad och för Merge Games (MG) i juni. Detta förklarar till stor del periodens fina omsättningsökning.

Vi kan idag konstatera att MG ökade omsättningen med 47% under första halvan av 2021 jämfört med föregående år. Motsvarande tillväxt för JFG uppgår till 30% och drivs främst av ett antal uppmärksammade spelsläpp med titlar som Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Story Of Seasons: Pioneers Of Olive Town och Overcooked AYCE. Hos MG kan vi nämna Alex Kidd, Cloudpunk-serien, Spirit of the North och Morbid: The Seven Acolytes. Ur MG:s befintliga katalog har vi sett en fortsatt stark försäljning av Streets of Rage 4, Instant Sports och House Flipper.

Jag är glad över att kunna rapportera en så stark tillväxt både för gruppen men också organiskt i de förvärvade bolagen. Våra studios har under perioden haft sitt fokus på utveckling av egna IP. I takt med att vi växer jobbar vi kontinuerligt med att förstärka moderbolaget kompetensmässigt och implementera strukturer, processer och rutiner för att hantera en växande grupp.

Kvartalets förvärv får en påverkan på koncernens goodwillavskrivningar och vi har, som ett komplement till presenterade nyckeltal, valt att presentera operativt EBIT. Detta är ett rörelseresultatmått som exkluderar icke-operationella avskrivningar med syfte att ge en rättvisande bild av den operativa verksamhetens utveckling.

Exekvering enligt vår vision och strategi
Vi har på kort tid bevisat vår förmåga att bygga en internationell grupp med spetskunskaper i hela värdekedjan inom konsol- och PC-spel. Vår snabba tillväxt drivs av fler strategiska och transformativa förvärv inom varje vertikal samt av att våra dotterbolag växer. Det finns en långsiktig plan för utveckling av en stark egen IP-portfölj där såväl nya förvärv som utveckling i egna studios är centrala byggstenar. I ett globalt sammanhang är vi fortfarande i starten av vår tillväxt och i dagsläget ser jag inget som hindrar oss från att fortsätta växa rejält enligt denna strategi under kommande år med målet att fortsätta skapa stora aktieägarvärden.

Finansiering A och O
Vårt listbyte till Nasdaq First North Growth Market har medfört ökad kännedom om Zordix, vilket skapat nya möjligheter till såväl internationella som svenska förvärv, samt den kapitalanskaffning som är kopplad till förvärven. Tack vare detta kan koncernen nu visa starka kassaflöden, god resultatutveckling och en mycket imponerande tillväxt. Utsikterna för Zordix ser bättre ut än någonsin. Vår M&A pipeline fylls ständigt på med nya strategiskt väl valda förvärvskandidater och vi har tack vare vår unika position tillgång till det kapital som krävs för vår fortsatta expansion.

En spännande pipeline av nya spelsläpp
Bland pågående egna produktioner kan nämnas att Bramble: The Mountain Kings teaser trailer premiärvisades i samband med IGN:s event Summer of Gaming på E3 i juni. Trailern fick i samband med premiären över 600 000 visningar och ett femtiotal nyhetssajter skrev om spelet. Merge Games arbetar i sin interna utvecklingsstudio vidare med sitt PC-spel Smalland, med en gedigen och växande wishlist på Steam. Arbetet på egna ännu ej offentliggjorda projekt har fortsatt inom Zordix Racing och Invictus Games.

Zordix Publishing planerar att lansera en uppföljare till Flåklypa Grand Prix (FGP) inför årets julhandel. Varumärket är ett av Norges genom tiderna största inom underhållning. Den nya versionen av spelet har hittills varit väl mottagen och har i norska medier nämnts i flera topplistor över kommande spel. FGP är ett samarbetsprojekt i vilket vår studio Invictus Games ansvarat för racingdelen. FGP är ett bra exempel på hur IG kan leverera högkvalitativa och familjevänliga spel i Unreal Engine, vilket ger goda förutsättningar för kommande konsultuppdrag och egna spelprojekt.

Mycket att se fram emot
Vår resa hittills speglar våra värderingar, vår vision, strategi och målbild, vilka i stora drag är oförändrade sedan starten. Att äga, utveckla och publicera spel för den globala konsol- och PC-marknaden, där vi ska vara världsledande inom våra genrer. I slutändan är målet en växande portfölj av egna IP i världsklass.

Samtidigt fortsätter vi vara flexibla och öppna för nya affärsmöjligheter och affärsområden där vi inte lutar oss tillbaka i förvaltning. För att lyckas lägger vi en grund av byggstenar med bolag som stärker varandra i affärer samt ger oss muskler att vidareutvecklas kreativt. Vi har fått en bra start och jag ser fram emot tillväxt för gruppen enligt denna strategi under en lång tid framöver.

Jag passar på att rikta ett stort tack till alla aktieägare för förtroendet och vi välkomnar ännu fler med på det spännande äventyr som ligger framför oss!

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us