Zordix AB (publ) Kvartalsrapport juli – september 2020

EN RESA FRÅN EGNA SPEL TILL ATT BYGGA EN INTERNATIONELL KONCERN Sammanfattning Juli – September  2020

 • Omsättningen för perioden uppgick till 1 279 KSEK (1 933), en minskning med 33,8 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till  1 352 KSEK (-95).
 • Nettoresultat per aktie uppgick till 0,07 (-0,01)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 1 624 KSEK (-333).
 • Soliditeten uppgick till 69,9 procent (80,0)

Sammanfattning Januari –September 2020 

 • Omsättningen för perioden uppgick till 7 500 KSEK (9 191), en minskning med 18,4 procent jämfört med samma period föregående år.

 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till  4 998 KSEK (2 082).
 • Nettoresultat per aktie uppgick till 0,24 (0,12)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 14 058 KSEK (1 192).
 • Soliditeten uppgick till 69,9 procent (80,0)

Väsentliga händelser under perioden Juli – September  2020

 • Zordix offentliggör prospekt i samband med företrädesemissionen om cirka 45,5 MSEK

 • Zordix Publishing tecknar licensavtal med G-Mode för japansk lansering av Dustoff Z
 • Zordix Publishing tecknar licensavtal med Hybrid Squad för Ponpu i Japan och Sydkorea
 • Zordix presenterar koncernledning i samband med den planerade företrädesemissionen
 • Zordix Publishing ingår sampubliceringsavtal och tecknar distributionsavtal med Green Man Gaming
 • Zordix genomför partiellt säkerställd företrädesemission om cirka 45,5 MSEK och offentliggör preliminära nyckeltal för Q2
 • Zordix AB (publ) skriver licensavtal med Hybrid Squad
 • Zordix Publishing och Invictus Games släpper nytt spel i höst
 • Zordix Publishing tecknar avtal med Wild Tangent
 • Zordix Publishing tecknar licensavtal med Gamestream

 

Väsentliga händelser efter perioden

 • Zordix Publishing lanserade Kapten Sabeltand
 • Zordix har rekryterat Peter Daboczi som ny CFO
 • Tillträdande CFO och investerare förvärvar aktier av Zordix VD
 • Ponpus lansering flyttas till tidigt i december
 • Företrädesemissionen i Zordix tecknades till 324 procent
 • Zordix Publishing och Invictus lanserade Dustoff Z
 • Kapten Sabeltand och den magiska diamanten tilldelas Epic MegaGrants
 • Zordix Publishing inleder samarbete med G-Loot
 • Ett antal investerare tecknar i pågående företrädesemission

VD KOMMENTAR
 

EN RESA FRÅN EGNA SPEL TILL ATT BYGGA EN INTERNATIONELL KONCERN

Zordix har de senaste åren steg för steg vuxit genom innovativ utveckling och utgivande av allt större spel till spelkonsoler och PC för att komma till en nivå där de egna titlar vi utvecklar distribueras både digitalt och på världens butikshyllor. 
Från ett tjugotal anställda för drygt ett år sedan är vi nu uppe i över 65 medarbetare och siktet är inställt på att fortsätta växa snabbt både organisk och förvärvsdrivet. 
Från vår nya nivå har vi under det senaste året tagit nästa steg mot att bygga en internationell koncern där målet är att kontrollera hela värdekedjan; från egna varumärken till lansering av nya produkter ut på marknaden. Den riktigt stora resan för Zordix är precis på väg att börja. 

TREDJE KVARTAL MED FOKUS PÅ EGNA IP OCH KOMMANDE SPELSLÄPP
Utveckling av de egenfinansierade spelen under egna varumärken har legat i fokus under tredje kvartalet och det är även där den stora uppsidan ligger långsiktigt. Det är enligt plan att bolaget kortsiktigt har ett lägre kassaflöde i denna period när de nya egna produkterna utvecklas i våra tre studios Zordix Racing, Dimfrost Studio och Invictus Games. Dessa projekt har utöver vår egen basfinansiering god potential att expanderas ytterligare framöver i samarbete med olika externa partners.
I Zordix Publishing pågår arbetet att förbereda nya spelsläpp löpande. I skrivande stund släpps Kapten Sabeltand och Ponpu.Nästa år blickar vi fram mot Flåklypa Grand Prix. Inom vår förlagsverksamhet utökar vi kontinuerligt vårt distributionsnätverki form av nya partnerskap och här finns även utrymme att verifiera ny teknologi och affärsmodeller inför framtida spelsläpp, tillexempel vårt partnerskap med e-sportbolaget G-Loot.

ÖVERTECKNAD FÖRETRÄDESEMISSION
Vi har sedan föregående rapport framgångsrikt genomfört en företrädesemission på 45,5 MSEK ämnat för en offensivsatsning på förvärv, egna varumärken och vidareutveckling av förlagsverksamheten. Emissionen har även resulterat i att flera nyainvesterare blivit delägare vilket lagt en stabil grund för fortsatt expansion.

KRAFTFULLT TEAM FÖR M&A UNDER UPPBYGGNAD
Som ett led i våra förvärvsplaner utökar vi vår ledningsgrupp med ytterligare nyckelkompetens genom rekryteringen av en erfarenoch strategisk CFO, Peter Daboczi, som tillträder i januari på heltid. Att bygga upp ett internt M&A-team är en naturlig del avvår utveckling där vår nye CFO kommer att spela en nyckelroll.

DET NYA ZORDIX TAR FORM
Vår förvärvsdrivna tillväxt beräknas accelerera kommande månader – vi ser ett stort intresse från andra framgångsrika entreprenörer inom gamingindustrin att vara med och bygga en familj av bolag där vi växer tillsammans till någonting riktigt stort.

Hälsningar,Matti Larsson, VD 

Om Zordix
Zordix är en multinationell spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Förvärv av andra bolag, långsiktiga investeringar i egna IP:n och satsningar inom ramen för den egna förlagsverksamheten är huvudingredienserna i Zordix tillväxtstrategi. Gruppen som helhet har under en 25-årsperiod medverkat till över 60 lanserade spel på en världsmarknad och består idag av tre studios som utvecklar spel under egna varumärken och ett eget förlag. Zordix Racing utvecklar ny teknik och nya spel i ett projekt med arbetsnamnet Thunder. Dimfrost Studio utvecklar nordisk fantasy i Bramble: The Mountain King. Invictus Games arbetar på ett antal nya projekt varav racingdelen till nästa spel i serien Flåklypa Grand Prix är ett. Zordix Publishing förlägger egna spel såväl som spel utvecklade av externa studior och lanserar dem globalt.

www.zordix.com 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Matti Larsson, VD, matti.larsson@zordix.com, tel. +46 70 6549 541. Besök www.zordix.com.

Denna information är sådan som Zordix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 November 2020  kl 08:30

Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8-505 651 73, är Zordix AB (publ):s Mentor.För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com
 

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us