Zordix AB (publ) Kvartalsrapport juli – september 2019

Zordix inleder förvärvsdriven tillväxt

Sammanfattning juli-september 2019

 • Omsättningen för perioden uppgick till 1 933 KSEK (2 276), en minskning med 15 procent jämfört med samma period föregående år.

 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till -95 KSEK (614).

 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,01 (0,06)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -333 KSEK (2 070).

 • Soliditeten uppgick till 80,0 procent (40,9).

Sammanfattning Jan –September 2019

 • Omsättningen för perioden uppgick till 9 191 KSEK (6 939), en ökning med 32 procent jämfört med samma period föregående år.

 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till 2 082 KSEK (1 999).

 • Nettoresultatet per aktie uppgick till 0,12 (0,18)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 1 192 KSEK (3 937).

 • Soliditeten uppgick till 80,0 procent (40,9).

Väsentliga händelser under perioden juli – september 2019 

 • Bolaget har i juli 2019 startat upp förlagsverksamheten “Zordix Publishing”.

 • Zordix Publishing tecknade under juli ett licensavtal som förläggare för spelet Hayfever™.

 • Bolaget har i augusti 2019 tecknat ett licensavtal med Orange innebärandes att Orange får erbjuda sina TV-användare två av Zordix speltitlar; Aqua Moto Racing Utopia™ och Snow Moto Racing Freedom™ via sin tjänst Orange TV™.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Bolaget har den 5 november 2019 ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i DimfrostStudio AB med det tillhörande spelet “Bramble: The Mountain King”.

 • Bolaget har den 5 november 2019 berättat om säkrad finansiering om 13 miljoner SEK i syfte att säkerställa produktionen av spelet ”Bramble: The Mountain King”. 

 • Bolaget har den 7 november 2019 utsetts till “Årets marknadsförare i Umeå” av Marknadsföreningen på den årliga Umeågalan. 

 • Zordix har den 21 november 2019 tecknat ett förlagsavtal med den argentinska spelstudion Purple Tree Studios™. Avtalet gäller prisbelönta titeln Ponpu™ och innebär att Zordix kommer att finansiera slutförandet av titelns utveckling, för att sedan ha rättigheter att lansera spelet till samtliga plattformar mot den globala spelmarknaden.

 

VD-kommentar

Zordix inleder förvärvsdriven tillväxt

Tredje kvartalet 2019 har präglats av produktion, uppstarten av vår förlagsverksamhet Zordix Publishing och affärsutveckling med inriktning mot förvärv för att växa. 

Störst arbete under perioden har ägnats färdigställandet av spelet Overpass som beräknas släppas i februari 2020. Vi är mäkta stolta över spelet som visar upp den senaste tekniken från Zordix Racing i Umeå på bästa sätt. Vid världens största spelmässa Gamescom i augusti bevakades Overpass av stora medier som t ex IGN och vår personal var på plats och visade spelet för en aldrig sinande ström journalister i samarbete med spelets förläggare och finansiär Bigben Interactive. 

Zordix Publishing startades formellt i juli 2019 och samma månad tecknades avtal om att förlägga spelet Hayfever utvecklat av den talangfulla studion Pixadome. Nyligen har ett förlagsavtal för ytterligare ett spel, Ponpu, signerats med utvecklaren Purple Tree Studios. Hayfever är planerat att släppas första kvartalet 2020, Ponpu under andra kvartalet 2020 och fler spel är i skrivande stund under utvärdering av Zordix Publishing. 

Zordix Publishing är inte bara del i en ”pay it forward”-kultur att hjälpa mindre studios med marknadsföringen av riktigt bra spel, utan affärsområdet är främst ett effektivt sätt att öka Zordix intäkter både kort- och långsiktigt. Vårt överskott från de större projekten kan nu återinvesteras i att ge ut spel till låg kostnad och med hög potential på många olika plattformar. Vinsten från Zordix Publishing kan sedan investeras i större och större spel. 

Zordix Fantasy är ytterligare ett nytt spännande affärsområde. Nyligen har nyheten släppts att studion Dimfrost Studio AB i Norrköping förvärvas i sin helhet av Zordix. En finansiering för produktionen av Dimfrosts nästa spel Bramble: The Mountain King säkrades samtidigt om 13 miljoner kronor, där 7 miljoner utgörs av lån och 6 miljoner utgörs av en riktad nyemission mot nya ägare. Beslutet om nyemission kommer att tas på en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 9 december för att slutföra förvärvet och nyemission. Det är en mycket stark signal till marknaden att nya ägare går in på en kurs så långt över den tidigare. Teckningskursen vid affären motsvarade en premie om ca 27 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för de tio senaste handelsdagarna. I och med nyemissionen tillförs Zordix även betydande kompetens för att fortsätta det pågående tillväxtarbetet. 

År 2020 kommer att vara händelserikt. Inom Zordix Publishing kommer nya spel att signeras och nya spel kommer att släppas. Vi scannar marknaden och besöker intressanta förvärvskandidater runt om i världen. Vi kommer som tidigare att vara väldigt aktiva på mässor och konferenser internationellt där vi ständigt träffar nya partners och stora förläggare.

En spännande resa är påbörjad och för varje framgång satsar vi hela tiden fokuserat på att bygga bolaget till nästa nivå.

Välkomna med på resan! 

Matti Larsson VD 

 

Om Zordix

Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, och Aqua Moto Racing 3D. Zordix arbetar för närvarande på spelet Overpass tillsammans med förläggaren Bigben. 

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti.larsson@zordix.com, tel. +46 70 6549 541. Besök www.zordix.com.

Denna information är sådan som Zordix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2019 kl 08:30

Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8-505 651 73, är Zordix AB (publ):s Mentor.

 

För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us