Zordix AB (publ) Kvartalsrapport april – juni 2020

FOKUS PÅ VÅR UTSTAKADE STRATEGI

Sammanfattning April – Juni  2020

 • Omsättningen för perioden uppgick till 3 874 KSEK (3 578), en ökning med 8 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till  2 077 KSEK (990).
 • Nettoresultat per aktie uppgick till 0,09 (0,07)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3 272 KSEK (1 660).
 • Soliditeten uppgick till 69,7 procent (78,5)

Sammanfattning Januari – Juni 2020

 • Omsättningen för perioden uppgick till 6 221 KSEK (7 258), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till  3 646 KSEK (2 178).
 • Nettoresultat per aktie uppgick till 0,17 (0,16)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 12 434 KSEK (1 577).
 • Soliditeten uppgick till 69,7 procent (78,5)

Väsentliga händelser under perioden April – Juni  2020

 • Zordix tecknar förlagsavtal för racingspelet Flåklypa Grand Prix
 • Stefan Lampinen och David Wallsten föreslås som nya styrelseledamöter i Zordix AB (publ)
 • Zordix fullföljer förvärvet av Invictus
 • Zordix Publishing investerar ytterligare i spelet Ponpu med online-multiplayer
 • Kapten Sabeltand – Zordix Publishing lägger till PC som plattform
 • Invictus Games tecknar avtal med mobilspelsförläggaren Rollic
 • Invictus och Rollic lanserar mobilspelet Trike Drift
 • Zordix AB (publ): Bolagspresentation med fokus på den nya koncernstrukturen och framtida spellanseringar.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Zordix Publishing och Invictus utannonserar spelet Dustoff Z
 • Zordix Publishing tecknar licensavtal med Gamestream
 • Zordix Publishing tecknar avtal med Wild Tangent
 • Zordix Publishing och Invictus Games släpper nytt spel i höst
 • Zordix AB (publ) skriver licensavtal med Hybrid Squad
 • Zordix genomför partiellt säkerställd företrädesemission om cirka 45,5 MSEK och offentliggör preliminära nyckeltal för Q2
 • Zordix Publishing tecknar distributionsavtal med Green Man Gaming
 • Zordix Publishing ingår sampubliceringsavtal med Green Man Gaming
 • Zordix presenterar koncernledning i samband med den planerade företrädesemissionen

 

VD-KOMMENTAR

FOKUS PÅ VÅR UTSTAKADE STRATEGI
Det andra kvartalet har trots pågående pandemi inneburit en hög aktivitet och viktiga milstolpar för koncernens fyra affärsområden. Vi är tursamma att vara verksamma i en bransch där en tillfällig omställning till distansarbete gått relativt enkelt och där vi kunnat bibehålla ett oavbrutet fokus på verksamheten. Den här kvartalsrapporten är den första där Invictus  siffror redovisas på koncernnivå och därmed Zordix första intäkter från ett utländskt dotterbolag. 

Vår fortsatta exekvering mot Zordix långsiktiga strategiska mål; att växa genom förvärv, äga och förvalta egna varumärken och bygga en förlagsverksamhet innebär, enligt plan, att intäkterna kommer variera från kvartal till kvartal i samband med spelsläpp. Bolagets strategi för egna utvecklingsprojekt har uppdaterats till ett större fokus på egna IP; med dörren öppen för co-publishing och work-for-hire.

Samtliga tre studios har idag projekt under egna IP i AA-storlek med stor potentiell uppsida. Tidigare work-for-hire-uppdrag, där det skedde månatliga faktureringar, har gett goda förutsättningar att återinvestera i egna IP och fullfölja vår nya förvärvsdrivna strategi där vi bygger en koncern över hela värdekedjan.

OFFENSIV FÖRETRÄDESEMISSION
Den pågående företrädesemissionen som vi annonserade i början av augusti syftar till att ta Zordix till nästa fas i bolagets utveckling genom möjliggörandet av ytterligare förvärv av spelutvecklare och förläggare samt öka takten i utvecklingen av de egna varumärkena. Vi har under våren och sommaren fört dialoger med flera entreprenörsdrivna bolag som delar vår vision om att gå ihop för att tillsammans bygga nästa stora spelkoncern.  

Med tre interna AA-produktioner, en växande portfölj med förläggaruppdrag och en tydlig förvärvsstrategi hälsar jag befintliga och nya aktieägare varmt välkomna till Zordix nästa kapitel.

Hälsningar,

Matti Larsson, VD

Kort om Zordix
Zordix är en multinationell spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, Aqua Moto Racing 3D och Overpass. Zordix Racing utvecklar för närvarande ett nytt projekt med arbetsnamnet Thunder, Dimfrost Studio utvecklar Bramble: The Mountain King, Invictus Games arbetar på ett antal nya projekt varav racingdelen till nästa spel i serien Flåklypa Grand Prix är ett, medan Zordix Publishing förlägger spel utvecklade av mindre studior och hjälper dem lansera sina titlar globalt.

www.zordix.com
https://www.youtube.com/user/zordixab

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti.larsson@zordix.com, tel. +46 70 6549 541. Besök www.zordix.com.

Denna information är sådan som Zordix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 Augusti 2020  kl 08:30

Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8-505 651 73, är Zordix AB (publ):s Mentor.

För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us