Zordix AB (publ) Kvartalsrapport april – juni 2019

Ons, 28 Aug 2019 08:30 CET

 

Zordix expanderar som förläggare

 

Sammanfattning april – juni 2019

 • Omsättningen för perioden uppgick till 3 578 KSEK (4 167), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år.

 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till 990 KSEK (1 225).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 1 660 KSEK (-270).

 • Soliditeten uppgick till 78,5 procent (35,9).

Sammanfattning jan – juni 2019

 • Omsättningen för perioden uppgick till 7 258 KSEK (4 662), en ökning med 56 procent jämfört med samma period föregående år.

 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till 2 178 KSEK (1 385).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 1 577 KSEK (1 866).

 • Soliditeten uppgick till 78,5 procent (35,9).

Väsentliga händelser under perioden april – juni 2019 

 • Zordix och förläggaren Bigben Interactive offentliggjorde i slutet av april det nya spelet Overpass. 

 • Zordix har i juni tecknat distributionsavtal med Turboplay™. 

 • Zordix har i juni tecknat licensavtal med Blacknut™. 

 

Väsentliga händelser efter perioden

 • Zordix har i juli startat upp förlagsverksamheten “Zordix Publishing”. Zordix Publishing tecknade under juli ett licensavtal som förläggare för spelet Hayfever™.

 • Zordix och Bigben Interactive släpper mer information om spelet Overpass samt nytt releasedatum.

 • Zordix tecknar licensavtal med Orange.

 

 

VD-kommentar

Zordix expanderar som förläggare

Andra kvartalet 2019 har varit stabilt och företaget har fortsatt att växa. Under kvartalet har vi fortsatt producera och leverera det nya innovativa offroad-spelet Overpass i samarbete med förläggaren Bigben Interactive. 

Vi är otroligt stolta över detta nya spel som kommer att släppas till både TV-konsoler och datorer. I en annan del av organisationen pågår även utvecklingsarbetet av det nya egna racingspelet för terrängfordon under arbetsnamnet ”Thunder”. Fler erfarna medarbetare har under perioden anställts i teamet.

Nytt affärsområde startat under 2019

Tack vare våra samlade erfarenheter från spelindustrin, ny personal och den plattform det innebär att vara ett listat bolag är vi i full fart med att utveckla vår egen förlagsverksamhet att inkludera marknadsföring av spel även från externa studios. 

Zordix har genom åren lyckats bygga ett väldigt erfaret team som kan hjälpa mindre utvecklare nå sin fulla potential så att dessa kan släppa spel till fyra stora plattformar samtidigt med hög nivå tekniskt, artistiskt och marknadsföringsmässigt. Därför har vi under sommaren 2019 startat upp Zordix Publishing som ett eget affärsområde, initialt för utvalda indie-spel, där vi ser en hög potentiell uppsida mot relativt låg insats. Samtidigt som vi utökar med fler anställda inom marknadsföring och community-skapande får vi muskler att förlägga fler spel än de egna. Det ger en effektiv användning av resurser där vi får ut fler spel på marknaden. 

Under sommaren 2019 har Zordix offentliggjort information om Zordix Publishing och det första signerade spelet Hayfever. Spelet Hayfever beräknas släppas under första kvartalet 2020 till samtliga fyra stora spelplattformar. Under året kommer ytterligare spel att utvärderas av Zordix Publishing. 

Vår vision uppdateras

Vi fortsätter arbeta vidare mot samma tydliga mål som tidigare att bli världsledande inom Powersports-genren i digitala kanaler. Tack vare vår nya position och fler anställda har vi kunnat utöka vår affärsutveckling och bredda visionen till att inkludera Zordix Publishing som ytterligare ett affärsområde. 

Under andra halvan av 2019 är målet fortsatt att förstärka teamet Zordix Racing för att kunna bedriva fler än ett större utvecklingsprojekt parallellt. Vi ser förlagsverksamheten som en nyckelkomponent för att på sikt effektivt kunna öka antalet intäktsströmmar och samtidigt bygga vårt Zordix Community.  

Vår expansion och affärsutveckling kommer att fortsätta och vi är fortfarande bara i början av vår fantastiska resa! 

Matti Larsson VD 

 

Om Zordix

Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, och Aqua Moto Racing 3D. Zordix arbetar för närvarande på spelet Overpass tillsammans med förläggaren Bigben. 

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti.larsson@zordix.com, tel. +46 70 6549 541. Besök www.zordix.com.

Denna information är sådan som Zordix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl 08:30

Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8-505 651 73, är Zordix AB (publ):s Mentor.

 

För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us