Zordix AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Zordix AB (publ) utvecklar och publicerar spel under egna varumärken, främst s.k. Powersports-spel. Bolaget använder sig av en digital distributionsstrategi och är licensierad utgivare för alla stora spelkonsoler, det vill säga Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One, Nintendo 3DS och Nintendo Switch.

Läs mer om Zordix AB (publ) på www.zordix.com. På bolagets hemsida kommer informations-memorandum inför notering att hållas tillgängligt senast en dag före första handelsdag.

Styrelseordförande för Zordix AB (publ) är Malin Jonsson. Verkställande direktör är Matti Larsson.

Noteringen på Nordic MTF är ett viktigt steg i Zordix fortsatta utveckling och tillväxt. Som noterat bolag kan vi med tillförsikt satsa på nya spelprodukter, teknik, försäljning, marknadsföring och partnerskap på en helt annan nivå än tidigare.” säger Matti Larsson, VD för Zordix AB (publ).

Bolagets Mentor är Augment Partners AB som även varit behjälplig vid upprättandet av bolagets informationsmemorandum.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Zordix AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha minst trehundra (300) aktieägare från första handelsdag på Nordic MTF samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Första handelsdag är beräknad till den 23 november 2018. Zordix AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet ZORDIX MTF B.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se

Matti Larsson, VD, Zordix AB (publ), e-post: matti@zordix.com

Om NGM

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se.

Nordic Growth Market NGM AB – SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42

Om Zordix

Zordix mission är att bygga och förädla ikoniska varumärken för konsol- och datorspel inom motorsportgenren Powersports. Zordix äger, utvecklar, och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Tidigare spel som Zordix utvecklat och förlägger är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D och Aqua Moto Racing 3D. Augment Partners AB kommer att vara Bolagets Mentor i enlighet med regelverket för Nordic MTF.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us