Zordix AB (publ) delårsrapport 3 2018

FRE, 16 NOV, 2018

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT MED 169% OCH POSITIVT RÖRELSERESULTAT

Sammanfattning juli-september 2018

 • Total koncernomsättning uppgick till 2 276 kSEK ( 847 kSEK), en ökning med 169%. Ökningen var främst driven av det nya förlagsavtalet signerat mars 2018.

 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) blev 614 kSEK (1 077 kSEK)

 • Kassaflödet uppgick till 2070 kSEK (1 026 kSEK)

 • Koncernens soliditet uppgick till 41% (40,6%)

Sammanfattning januari-september 2018

 • Total koncernomsättning uppgick till 6 939 kSEK ( 2 228 kSEK), en ökning med 211%. Ökningen var främst driven av det nya förlagsavtalet signerat mars 2018.

 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) blev 1 999 kSEK (1 762 kSEK).

 • Kassaflödet uppgick till 3 937 kSEK (1 987 kSEK).

 • Koncernens soliditet uppgick till 41,0% (40,6%).

Väsentliga händelser under perioden januari-september 2018

 • Zordix AB (publ) signerade ett avtal i mars månad med en större ännu ej namngiven förläggare i mars 2018 som innebär säkrade intäkter om ca 20 miljoner kr för en produktion som beräknas pågå under 1,5 års tid.

 • Zordix AB (publ) har i maj 2018 lanserat spelet Aqua Moto Racing Utopia till plattformen Xbox One.

 • Ansökan om notering hos Nordic Growth Market (NGM) på listan NGM Nordic MTF har förberetts och inlämnats.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Zordix AB (publ) har godkänts för notering hos Nordic Growth Market (NGM) på listan NGM Nordic MTF.

 • Zordix AB (publ) genomför i samband med notering en nyemission med teckningstid 31 oktober – 13 november 2018.

VD-kommentar

De senaste sex månaderna har varit de bästa under bolagets snart 10-åriga historia. Nettoomsättningen för koncernen Zordix AB (publ) uppgick under kvartal 3 till 2276 kSEK (847), en ökning med 169 procent. Den ökade försäljningen består främst i att Bolaget fakturerar den ännu icke namngivne förläggaren i enlighet med det avtal som träffades under första kvartalet 2018. Rörelsekostnaderna uppgick till 2251 kSEK (1268), vilket är en ökning med 77 procent.

Ökningen i kostnader är bland annat hänförligt till det nya projektet mot en större förläggare, ökningen har skett främst på personalsidan med fler anställda och övriga kostnader främst konsulter, resor och marknadsföring. Rörelseresultatet uppgick till 614 kSEK (1077). Minskning med 43 procent. Minskningen beror på att ingen aktivering gjordes under Q3 2018 ( 1426)

Under kvartal 3 har vi fortsatt producera och leverera framgångsrikt i det nya spelprojekt vi signerade under våren 2018 med en stor förläggare och där vi drastiskt ökat kvaliteten inom våra spetskompetensområden terräng- och fordonssimulering. Vår vision är såsom tidigare att bli världsledande spelutvecklare och förläggare inom Powersports-genren i digitala kanaler. Våra befintliga spel ligger till grund och strategin är att bygga vårt kunnande och community långsiktigt med uppföljare samt nya titlar inom vår utstakade och väldigt skalbara nisch.

Under kvartal 4 släpps vår utannonserade expansion av spelet Aqua Moto Racing Utopia, lagom inför julhandeln. Det är i samarbete med dubbla världsmästarinnan i AquaBike, Emma-Nellie Örtendahl som blir spelkaraktär och frontfigur för expansionen. Detta har redan uppmärksammats med bland annat en fin artikel i den ledande vattenskotertidningen Pro Rider Watercraft Magazine. Ett bra exempel på hur vi kan samarbeta med kända förare och media inom varje sport för att hålla våra spel ständigt aktuella och intressanta.

Tack vare vår notering på NGM med tillhörande nyemmision kommer vi att kunna fortsätta utveckla och publicera spel under egna varumärken på vår nya höga kvalitetsnivå. Under 2019 är målet att stegvis förstärka teamet internt både för att kunna bedriva fler än ett större utvecklingsprojekt parallellt och för expansioner av befintliga titlar. Vi fortsätter utöver detta vårt långsiktiga arbete med Zordix Community och tillhörande teknik som förväntas resultera i tävlingsinriktade expansioner.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla våra nya aktieägare, samarbetspartners och medarbetare som ansluter och kommer att få ta del av vår framtida resa. Nu kör vi!

Matti Larsson

Verkställande direktör

Om Zordix

Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, och Aqua Moto Racing 3D. Zordix arbetar för närvarande på ett ej ännu tillkännagivet spel.

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti.larsson@zordix.com, tel. +46 70 6549 541. Besök www.zordix.com.

Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 73, är Zordix AB (publ):s Mentor.

För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us