Zordix AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Tor, 27 Feb 2020 08:30 CET

 

2019 ett strategiskt viktigt år för Zordix AB

 

Sammanfattning oktober – december  2019

 • Omsättningen för perioden uppgick till 1 922 KSEK (4 491), en minskning med 57,2 procent jämfört med samma period föregående år.

 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till – 865 KSEK (151).

 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,03)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till – 6 699 KSEK (55).

 • Soliditeten uppgick till 69,1 procent (75,4).

 

Sammanfattning Jan –December 2019

 • Omsättningen för perioden uppgick till 11 113 KSEK (11 758), en minskning med 5,5 procent jämfört med samma period föregående år. 

 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) blev 1 217 KSEK (2 150).

 • Nettoresultat per aktie uppgick till 0,06 (0,11)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 507 KSEK (3 876).

 • Koncernens soliditet uppgick till 69,1 procent (75,4). 

Väsentliga händelser under perioden Oktober – December  2019 

 • Zordix förvärvar spelstudion Dimfrost med tillhörande spelet “Bramble: The Mountain King”

 • Zordix genomför riktad nyemission om 6 MSEK och säkrar 7 MSEK i lån för utveckling av ”Bramble: The Mountain King”. 

 • Zordix utsedda till årets marknadsförare i Umeå 2019

 • Zordix Publishing™ tecknar förlagsavtal för speltiteln Ponpu™ med beräknat spelsläpp kvartal 2 år 2020. 

 • Zordix framtida dotterbolag, Dimfrost Studio AB, inleder forskningsprojekt “Project Mayflower” inom AI. 

 • Zordix Publishing signerar förlagsavtal för “Project Knight’s Oath”

 • Stämmokommuniké från extra bolagsstämma 9 december 2019 i Zordix AB (publ)

 • Lanseringsdatum för Overpass utannonserat: Släpps 27 februari

 • Dotterbolags-VD köper aktier för 1,5 Mkr

Väsentliga händelser efter perioden

 • Zordix Publishing tecknar förlagsavtal med norska Ravn Studio för speltiteln Kapten Sabeltand och den Magiska Diamanten med förväntad release hösten 2020. 

 • Zordix Publishing inleder samarbete med Sticky Rice Games för lansering av spelet Hayfever i Japan.

 • Zordix Publishing och Pixadome lanserar spelet Hayfever den 25:e februari 2020.

 

VD-kommentar

 

2019 ett strategiskt viktigt år för Zordix

År 2019 har präglats av en ökning av utvecklingstakten inom alla områden vilket ger oss en mycket stark framtidstro. Zordix har under året startat upp egen förlagsverksamhet Zordix Publishing och en ny strategi med förvärvsdriven tillväxt har inletts under fjärde kvartalet i och med det första förvärvet: Dimfrost Studio. 

Under fjärde kvartalet 2019 har Zordix utsetts till Årets Marknadsförare i Umeå. Produktionen har fortsatt och den egna personalstyrkan utökats i projekten hos Zordix Racing i Umeå och Dimfrost Studio i Norrköping. De egenfinansierade spelen under egna IP-rättigheter ligger i fokus och det är även där den stora uppsidan ligger långsiktigt. Kortsiktigt har vi därför naturligt ett lägre kassaflöde i en övergångsperiod då de nya egna produkterna utvecklas. Dessa projekt är i förväg finansierade och har god potential att expanderas ytterligare framöver i samarbete med olika externa partners. 

Vår övergripande strategi i de större projekten är att de över tid ska utgöra ungefär 50% egna IP och 50% work-for-hire med goda marginaler där spelet Overpass är ett bra exempel. Förlagsverksamheten har under fjärde kvartalet även den gått framåt med nya möten och förhandlingar som bland annat resulterat i starten av “Project Knight’s Oath” som utvecklas av en studio i Polen och signering under första kvartalet 2020 av spelet Kapten Sabeltand och den Magiska Diamanten. Under kvartalet har även ett R&D-projekt inom artificiell intelligens (AI) ”Mayflower” som bedrivs i Dimfrost fått beslut om bidrag från Vinnova. 

Siktet under 2020 är inställt på att fortsätta expandera genom nya förvärv och nya samarbeten som förläggare åt externa utvecklare. Dimfrost fortsätter utveckla spelet Bramble: The Mountain King under ett par års tid samtidigt som målsättningen för Zordix Racing är att ha två parallella projekt igång samtidigt, alternativt ett större projekt. Dotterbolaget Dimfrost går just nu från 5 till de 8 anställda som tidigare projekterats och verksamheten vid huvudkontoret i Umeå planeras förstärkas med ytterligare ett tiotal nyanställda främst inom spelutveckling men också inom förlagsverksamheten. 

Vi ser med tillförsikt fram emot releasen av vårt högaktuella större spel Overpass som lanseras under kvartal 1 2020. Spelet har under inledningen av februari 2020 fått god exponering hos de största aktörerna inom spelmedia med lysande artiklar i samband med förhandstestningen. Spelet visar upp den senaste tekniken och kunnandet hos vårt utvecklingsteam Zordix Racing och höjer ribban för spel inom genren offroad racing. 

Zordix Publishing kommer under 2020 att accelerera genom större och större spelsläpp. Luleåbaserade Pixadomes spel Hayfever har precis släppts den 25 februari 2020 till de fyra största spelformaten. Under Q2 släpper Zordix spelet Ponpu utvecklat av argentinska erfarna utvecklaren Purple Tree Games. Senare under hösten beräknas nästa Kapten Sabeltand-spel som utvecklats av norska veteranerna i Ravn Studio att släppas. Fler spel är under utvärdering av Zordix Publishing vilket med hög sannolikhet kommer att resultera i fler nyheter under året. 

En helt ny fas i bolagets historia är inledd i och med vår offensiva förvärvsdrivna tillväxtsatsning och vår satsning på att själva vara förläggare även åt andra spelutvecklare. Vi satsar strategiskt och långsiktigt. 

Välkomna med på en mycket spännande resa!

Matti Larsson. 

Verkställande direktör

Kort om Zordix 

Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, Aqua Moto Racing 3D och Overpass. Zordix Racing utvecklar för närvarande ett nytt projekt med arbetsnamnet Thunder, Dimfrost Studio utvecklar Bramble: The Mountain King medans Zordix Publishing förlägger spel utvecklade av mindre studios och hjälper dem lansera sina titlar globalt. 

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti.larsson@zordix.com, tel. +46 70 6549 541. Besök www.zordix.com.

Denna information är sådan som Zordix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2020  kl 08:30

Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8-505 651 73, är Zordix AB (publ):s Mentor.

För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us