Zordix AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Tor, 28 Feb 2019 08:35 CET

Från stadigt växande till fördubblad omsättning

Sammanfattning Oktober – December 2018

 • Omsättningen för perioden uppgick till 4 491 KSEK (3 188), en ökning med 41 procent jämfört med samma period föregående år.

 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till 151 KSEK (-1 542).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 55 KSEK (-954).

 • Soliditeten uppgick till 75,1 procent (26,5).

 • Zordix AB (publ) har godkänts för notering hos Nordic Growth Market (NGM) på listan NGM Nordic MTF.

 • Zordix AB (publ) genomförde i samband med notering en nyemission som fulltecknades och gav ett kapitaltillskott på 17 999 KSEK före emissionskostnader.

 • Under perioden har engångskostnaderna hänförliga till noteringen och utbyggnad av lokal varit 625 KSEK, EBIT i % exklusive engångskostnader hade varit 17,3 procent.

Sammanfattning januari-december 2018

 • Total koncernomsättning uppgick till 11 758 KSEK (5 416), en ökning med 117 procent jämfört med samma period föregående år.

 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) blev 2 150 KSEK (220).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 991 KSEK (-1 027).

 • Koncernens soliditet uppgick till 75,1 procent (26,5).

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 11/2 2019 utannonserades det att The Game Assembly – den Malmöbaserade och i världen topprankade yrkeshögskolan som inriktar sig på spelutveckling, kommer att öppna två nya skolor till hösten, varav en i Umeå. Detta är extra betydelsefullt för Zordix AB (publ) som är det enda noterade spelföretaget med huvudkontor i Umeå.

VD-kommentar

Från stadigt växande till fördubblad omsättning

År 2018 har varit det bästa året under bolagets 10-åriga historia. År 2018 har omsättningen fördubblats jämfört med året innan och resultatet mångdubblats. Under 2018 har vi säkrat totalt 38 miljoner kronor i nytt kapital till spelproduktion och fortsatt utveckling av bolaget. Den stora ökningen beror på att vi lyckats bygga ett väldigt erfaret team och att vi nu kan producera spel till alla de fyra stora plattformarna samtidigt. Under året som gått har vi drastiskt ökat kvaliteten inom våra spetskompetensområden terräng- och fordonssimulering vilket vi längtar efter att få visa upp.

Arbetet med det tidigare kommunicerade racingspelet för terrängfordon fortlöper alltjämt och har tilldelats arbetsnamnet ”Thunder”. Detta är en helt egenutvecklad titel som bygger på ny teknik inom den genre som vi är mycket erfarna inom. Arbetet med vår förläggare på vårt största projekt fortlöper enligt plan och bägge parter ser med mycket stor förhoppning fram emot att kunna visa upp vår nya produktion för marknaden.

Kvartal 4 2018

Under kvartal 4 har vi fortsatt producera och leverera framgångsrikt i den spelproduktion vi signerade under våren 2018 med en stor förläggare i en affär på ca 20 miljoner kronor. Emissionen på ytterligare 17,9 miljoner kronor i samband med noteringen i slutet av året säkrar vår fortsatta utveckling av egna spel och organisationen. Året 2018 slutade med en vinst som skulle ha varit 625 TSEK större utan de engångskostnader vi haft under kvartalet i och med marknadsföringskostnader i samband med noteringen och utbyggnad av våra lokaler.

Med starka steg mot framtiden

Vår vision är fortsatt att bli en världsledande spelutvecklare och förläggare inom Powersports-genren i digitala kanaler. Vi kommer under 2019 arbeta vidare mot samma tydliga mål.

Tack vare vår notering på NGM med tillhörande nyemission som blev klar i slutet av 2018 kommer vi att kunna fortsätta utveckla och publicera spel under egna varumärken på vår nya höga kvalitetsnivå. Under 2019 är målet att förstärka teamet för att kunna bedriva fler än ett större utvecklingsprojekt parallellt.

Matti Larsson

Verkställande direktör

Om Zordix

Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, och Aqua Moto Racing 3D. Zordix arbetar för närvarande på ett ej ännu tillkännagivet spel.

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti.larsson@zordix.com, tel. +46 70 6549 541. Besök www.zordix.com.

Denna information är sådan som Zordix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2019 kl 08:30

Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 73, är Zordix AB (publ):s Mentor.

För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us