Tillträdande CFO och investerare förvärvar aktier av Zordix VD

VD Matti Larsson har via sitt bolag Allscope AB sålt 80 000 B-aktier i Zordix AB (publ) (”Zordix” eller ”Bolaget”) till Bolagets tillträdande CFO, Peter Daboczi samt 200 000 aktier till investeraren Patrik Bloch.

Matti Larssons innehav i Zordix, via Allscope AB, uppgår efter transaktionen till 2 000 000 A-aktier och 2 720 000 B-aktier.  Matti Larsson har erhållit undantag från Augment Partners AB i förhållande till tidigare ingånget lock up-avtal. Peter Daboczi har i samband med köpet ingått ett lock up-avtal om 12 månader. Patrik Bloch har ingått ett lock up-avtal om 30 månader.

Transaktionen har rapporterats till finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 (0)70 654 9541

 

Om Zordix

Zordix är en multinationell spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Förvärv av andra bolag, långsiktiga investeringar i egna IP:n och satsningar inom ramen för den egna förlagsverksamheten är huvudingredienserna i Zordix tillväxtstrategi. Gruppen som helhet har under en 25-årsperiod medverkat till över 60 lanserade spel på en världsmarknad och består idag av tre studios som utvecklar spel under egna varumärken och ett eget förlag. Zordix Racing utvecklar ny teknik och nya spel i ett projekt med arbetsnamnet Thunder. Dimfrost Studio utvecklar nordisk fantasy i Bramble: The Mountain King. Invictus Games arbetar på ett antal nya projekt varav racingdelen till nästa spel i serien Flåklypa Grand Prix är ett. Zordix Publishing förlägger spel utvecklade av mindre studior och hjälper dem lansera sina titlar globalt. 

www.zordix.com

Augment Partners AB, info@augment.se, tel: +46 8-505 651 73 är Zordix Mentor.

Styrelsen för Zordix AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.
 

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us