Styrelsen för Zordix AB (publ) föreslår Stefan Lindeberg till ny ordförande och föreslår tillsättande av en valberedning inför årsstämma 2022

Styrelsen för Zordix AB (publ) föreslår nuvarande styrelseledamoten Stefan Lindeberg till ny styrelseordförande inför årsstämman 2022. Nuvarande styrelseordförande, Malin Jonsson samt ledamöterna Patrik Bloch och David Wallsten har meddelat att de avböjer omval vid årsstämman 2022. Styrelsen har även beslutat att föreslå årsstämman att besluta om tillsättande av en valberedning. Kallelse till årsstämma 2022 kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Styrelsen för Zordix AB (publ) avser föreslå den nuvarande Stefan Lindeberg till ny styrelseordförande. Stefan Lindeberg har en bakgrund som partner och medgrundare av Creandum och flerårig erfarenhet från bolag inom spelindustrin som Fatshark (numera majoritetsägt av Tencent), Eat Create Sleep, Geometric Revolution, Lootlocker och Itatake för att nämna några. Han tog plats i Zordix styrelse i november 2021 och har sedan dess bidragit effektivt till arbetet med bolagets omställning till ett globalt spelbolag med kontroll av hela värdekedjan.

Jag är hedrad över att majoritetsägarna har anförtrott mig med det här ansvaret och föreslagit mig som ordförande i Zordix. Jag ser fram emot att få driva utvecklingen och växla upp verksamheten tillsammans med styrelsen och ledningsgruppen.” säger Stefan Lindeberg

Nuvarande styrelseordförande Malin Jonsson samt ledamöterna Patrik Bloch och David Wallsten har meddelat att de avböjer omval vid årsstämman 2022. Patrik Bloch kommer att anta en rådgivande roll till Zordix ledningsgrupp och styrelse med inriktning på M&A och finansiering. Patrik har arbetat dedikerat som styrelseledamot under ett och ett halvt år och kommer att ta en aktiv roll som konsult och rådgivare till styrelse och VD under den expansiva fas som Zordix nu har gått in i.

”Det har varit ett extremt händelserikt år och 2022 kommer att vara minst lika intensivt om än i en annan fas för Zordix. Detta gör att jag kommer att fokusera ännu mer på finansiering och transaktioner under det närmaste året. ” säger Patrik Bloch

Vidare föreslår styrelsen att en valberedning bestående av representanter för de fyra största ägarna tillsätts. Syftet med valberedningen är att bibehålla kontinuitet, stabilitet och erfarenhet inom styrelse och ledning och att aktivt arbeta med governance- och ägarrelaterade frågor i samband med bolagets fortsatta tillväxt. Principerna för valberedningens sammansättning och dess arbete kommer att presenteras i sin helhet i kallelsen till årsstämman 2022 och följer Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till de avgående ledamöterna för deras intensiva arbete med att ta Zordix dit bolaget befinner sig idag och ser med tillförsikt fram emot den kommande valberedningens arbete som ytterligare stärker möjligheterna till fortsatt tillväxt.

Kallelse till årsstämma 2022 kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us