Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Zordix AB (publ)

Zordix AB (publ) har den 20 mars 2020 hållit extra bolagsstämma i Umeå. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vid ett tillfälle under tiden fram till årsstämman 2020 besluta om nyemission motsvarande högst 692 354 B-aktier. Nyemission av aktier ska kunna verkställas som en riktad nyemission till: 

(a) Tamás István Kozak, och 

(b) Ákos Gyula Diviánszky 

med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet, och skälet till den potentiella avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att Zordix AB (publ) den 2 mars 2020 ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Invictus Games Kft, där säljarna som en del av betalningen för aktierna ska erhålla nyemitterade B-aktier i Bolaget. I den utsträckning nyemission av aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. 

Samtliga av årsstämmans beslut fattades med samtliga närvarande aktieägares samtycke.

Umeå den 20 mars 2020.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 70 654 9541

Kort om Zordix 

Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, Aqua Moto Racing 3D och Overpass. Zordix Racing utvecklar för närvarande ett nytt projekt med arbetsnamnet Thunder, Dimfrost Studio utvecklar Bramble: The Mountain King, Invictus Games arbetar på ett antal nya projekt medans Zordix Publishing förlägger spel utvecklade av mindre studios och hjälper dem lansera sina titlar globalt.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Zordix mentor.

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab

 

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us