Merge Games släpper “case study” om sin relansering av SEGAs klassiker Alex Kidd in Miracle World

Zordix AB (publ) vill uppmärksamma sina aktieägare och övriga intressenter att det helägda dotterbolaget Merge Games idag den 1 november 2021, har publicerat en pressrelease med beskrivning av hur man har relanserat en av 1980-talets största speltitlar – Alex Kidd in Miracle World – i nära ett samarbete med SEGA.

Samarbetet mellan Merge Games och SEGA inleddes efter att Merge Games mycket framgångsrikt distribuerat retailversionen av Streets of Rage 4 tillsammans med utvecklaren och förläggaren DotEmu samt utvecklaren Jankenteam.

Genom ett gediget analysarbete av varumärket Alex Kidd och Merge Games djupa marknadskännedom är spelet Alex Kidd in Miracle World DX sedan lansering den 24 juni i år på god väg att nå en försäljningsvolym på 200,000 enheter till jul.

“Det har varit ett sant nöje att jobba tillsammans med SEGA och Jankenteam för att återuppliva denna retroklassiker. Alex Kidd in Miracle World DX har gett Merge Games en framgångsmodell i den här nischen och vi avser att fortsätta på den inslagna vägen för att hitta fler potentiella titlar att relansera” – Luke Keighran, Managing Director Merge Games

Merge Games pressrelease i sin helhet (på engelska) återfinns via denna länk: https://www.gamespress.com/Alex-Kidd-The-Rebirth-of-an-80s-Gaming-Icon

VIKTIG INFORMATION

Denna information är inte sådan som Zordix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Däremot anser bolaget att informationen är viktig att kommunicera till sina intressenter.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us