Maximum Entertainment Logo

Maximum Entertainment Kvartalsrapport Q1 2023

Umeå, Sverige (17 maj 2023) – Maximum Entertainment (Nasdaq: ZORDIX B) Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 183,5 MSEK, en minskning med 22 % proforma jämfört med motsvarande period 2022 som påverkades positivt av exceptionellt stark katalogförsäljning från storsäljare som släpptes i slutet av 2021. Första kvartalet i år förväntas bli årets lägsta utan några större releaser. Smalland: Survive the Wilds släpptes under Q1 men endast tre dagars försäljning återspeglas. Bruttomarginalen i procent av omsättningen är dock något bättre än förra året med 29 %.

EBITDA slutar något positivt i linje med förväntningarna för Q1.

SAMMANFATTNING JANUARI – MARS 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 183,5 MSEK (236,5 MSEK i Q1 2022)
 • EBITDA uppgick till 2,1 MSEK (21,7 MSEK i Q1 2022)
 • EBIT uppgick till -33,5 MSEK (-8,3 MSEK i Q1 2022)
 • Operativt EBIT uppgick till -4,5 MSEK (17,7 MSEK i Q1 2022)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -87,9 MSEK (27,4 MSEK i Q1 2022)

HÖJDPUNKTER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • MG1 Acquisition Corporation, det amerikanska dotterbolaget till Zordix, har säkrat en icke-amorterande USA-baserad kredit om $30 miljoner USD för en löptid på 36 månader med sedvanliga covenanter, återbetalningsförbehåll och säkerheter för att refinansiera befintliga skulder, investeringar i egna IP:n och fortsatta förvärv
 • Zordix lanserade Maximum Entertainment som ett strategiskt omarbetat globalt underhållningsföretag med differentierade inhouse-förlag och en nystrukturerad utvecklingsavdelning, Modus Studios. Företaget presenterade också en ny företagsidentitet och en roadmap för kommande releaser
 • Maximum Entertainment Srl, koncernens rumänska dotterbolag slutförde förvärvet av tillgångarna i FUN Labs, en utvecklingsstudio baserad i Rumänien
 • Lanseringen av Super Animal Royale Säsong 7
 • Lanseringen av Smalland: Survive the Wilds

HÖJDPUNKTER EFTER FÖRSTA KVARTALET

 • VD, styrelseordförande och institutionella investerare har förvärvat en betydande aktieägarposition
 • Maximum Entertainment lanserade Afterimage och släppte sitt egna IP Bramble: The Mountain King
 • Styrelsen för Zordix beslutar om två riktade nyemissioner som delbetalning av rörliga tilläggsköpeskillingar för förvärven av Maximum Games, MG Team och Just For Games
 • Smalland: Survive the Wilds nådde 200 000 sålda enheter på Steam i Early Access

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på Maximum Entertainments webbsida: https://maximument.com/investerarrelationer/

SUBSCRIBE

to our newsletter

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us