Maximum Entertainment Kvartalsrapport Q1 2023

Umeå, Sverige (17 maj 2023) – Maximum Entertainment (Nasdaq: ZORDIX B) Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 183,5 MSEK, en minskning med 22 % proforma jämfört med motsvarande period 2022 som påverkades positivt av exceptionellt stark katalogförsäljning från storsäljare som släpptes i slutet av 2021. Första kvartalet i år förväntas bli årets lägsta utan några större releaser. Smalland: Survive the Wilds släpptes under Q1 men endast tre dagars försäljning återspeglas. Bruttomarginalen i procent av omsättningen är dock något bättre än förra året med 29 %.

EBITDA slutar något positivt i linje med förväntningarna för Q1.

SAMMANFATTNING JANUARI – MARS 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 183,5 MSEK (236,5 MSEK i Q1 2022)
 • EBITDA uppgick till 2,1 MSEK (21,7 MSEK i Q1 2022)
 • EBIT uppgick till -33,5 MSEK (-8,3 MSEK i Q1 2022)
 • Operativt EBIT uppgick till -4,5 MSEK (17,7 MSEK i Q1 2022)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -87,9 MSEK (27,4 MSEK i Q1 2022)

HÖJDPUNKTER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • MG1 Acquisition Corporation, det amerikanska dotterbolaget till Zordix, har säkrat en icke-amorterande USA-baserad kredit om $30 miljoner USD för en löptid på 36 månader med sedvanliga covenanter, återbetalningsförbehåll och säkerheter för att refinansiera befintliga skulder, investeringar i egna IP:n och fortsatta förvärv
 • Zordix lanserade Maximum Entertainment som ett strategiskt omarbetat globalt underhållningsföretag med differentierade inhouse-förlag och en nystrukturerad utvecklingsavdelning, Modus Studios. Företaget presenterade också en ny företagsidentitet och en roadmap för kommande releaser
 • Maximum Entertainment Srl, koncernens rumänska dotterbolag slutförde förvärvet av tillgångarna i FUN Labs, en utvecklingsstudio baserad i Rumänien
 • Lanseringen av Super Animal Royale Säsong 7
 • Lanseringen av Smalland: Survive the Wilds

HÖJDPUNKTER EFTER FÖRSTA KVARTALET

 • VD, styrelseordförande och institutionella investerare har förvärvat en betydande aktieägarposition
 • Maximum Entertainment lanserade Afterimage och släppte sitt egna IP Bramble: The Mountain King
 • Styrelsen för Zordix beslutar om två riktade nyemissioner som delbetalning av rörliga tilläggsköpeskillingar för förvärven av Maximum Games, MG Team och Just For Games
 • Smalland: Survive the Wilds nådde 200 000 sålda enheter på Steam i Early Access

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på Maximum Entertainments webbsida: https://maximument.com/investerarrelationer/

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us