Maximum Entertainment Delårsrapport Q4 2023

Stockholm, Sverige (15 februari 2024) – Maximum Entertainment (Nasdaq: MAXENT B) Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 393,9 MSEK och 1 146 MSEK för helåret 2023. EBITDA före balansjusteringar av tilläggsköpeskillingar för kvartalet uppgick till 61,2 MSEK och 131,6 MSEK för helåret 2023, en ökning med 41% på årsbasis. Bruttomarginalen i procent av Nettoomsättningen för helåret uppgick till 31,5%, upp från 27,9% för 2022.

SAMMANFATTNING OKTOBER – DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 393,9 MSEK (412,6 MSEK i Q4 2022) och 1 146 MSEK för helåret 2023 (1 138 MSEK för 2022)
 • EBITDA från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 61,2 MSEK (31,6 MSEK i Q4 2022) och 131,6 MSEK för helåret 2023 (93,4 MSEK för 2022)
 • EBITDA för kvartalet uppgick till 40,4 MSEK (33,0 MSEK i Q4 2022) och 214,3 MSEK för helåret 2023 (94,8 MSEK för 2022)
 • Operativt EBIT för kvartalet uppgick till 41,5 MSEK (22,8 MSEK i Q4 2022) och 77,1 MSEK för helåret 2023 (68,5 MSEK för 2022)
 • EBIT för kvartalet uppgick till -7,7 MSEK (-27,2 MSEK i Q4 2022) och -80,1 MSEK för helåret 2023 (-61,7 MSEK för 2022)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet för kvartalet uppgick till 11,3 MSEK (-8,6 MSEK i Q4 2022) och 13,1 MSEK för helåret 2023 (39,7 MSEK för 2022)

HÖJDPUNKTER UNDER FJÄRDE KVARTALET

Spellanseringar

 • Stor innehållsuppdatering för Smalland: Survive the Wilds – Amber Valleys
 • Spells and Secrets
 • Super Animal Royale Season 10

Spelmeddelanden

 • Diesel Legacy: The Brazen Age Speltest
 • Spirit of the North 2
 • Wild Bastards
 • Squirrel with a Gun
 • Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons Online Coop-uppdatering

Bolagsrelaterat

 • Carnegie Investment Bank AB (tidigare Erik Penser Bank) anlitas som likviditetsgarant

HÖJDPUNKTER EFTER FJÄRDE KVARTALET

 • Nytt Partnerskap och Uppdateringar av Portföljen
 • Portzamparc (BNP Paribas Group) och TP IPAC har initierat analys
 • Smalland: Survive the Wilds v1.0 tillkännagivande av releasedatum

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade rapporter, finns tillgänglig på Maximum Entertainments hemsida: https://maximument.com/investor-relations/

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us