Maximum Entertainment Delårsrapport Q3 2023

Stockholm, Sverige (15 november 2023) – Maximum Entertainment (Nasdaq: MAXENT B) Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 295,7 MSEK, en ökning med 14% jämfört med motsvarande period 2022. Fortsatt stark utveckling av våra OIP-lanseringar från första halvåret tillsammans med framgångsrika tredjeparts-lanseringar är de främst bidragande faktorerna. Bruttomarginalen i procent av nettoomsättningen är 32,2%. Före justering av Tilläggsköpeskillingar före balansräkning uppgick EBITDA för kvartalet till 45,6 MSEK. Detta motsvarar 15,4 procent av nettoomsättningen jämfört med 7,3 procent för samma period 2022.

SAMMANFATTNING JULI – SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 295,7 MSEK (258,6 MSEK i Q3 2022)
 • EBITDA före justeringar i balansräkningen avseende Earn-outs uppgick till 45,6 MSEK (18,9 MSEK i Q3 2022)
 • EBITDA uppgick till 149,2 MSEK (18,9 MSEK i Q3 2022)
 • Operativt EBIT uppgick till 28,4 MSEK (12,7 MSEK i Q3 2022)
 • EBIT efter justeringar i balansräkningen avseende Earn-outs och Goodwill uppgick till -21,3 MSEK (-16,1 MSEK Q3 2022)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 24,8 MSEK (9,0 MSEK i Q3 2022)
 • I slutet av kvartalet har koncernen genomfört en utvärdering av goodwill som tar hänsyn till förändrade marknadsförutsättningar, vilket resulterat i en nedskrivning om 123 MSEK

HÖJDPUNKTER UNDER TREDJE KVARTALET

Tillkännagivanden av spel

 • Super Animal Royale Säsong 8 lanseras med 10M spelare
 • Massiv innehållsuppdatering för Smalland: Survive the Wilds – Forbidden Monuments
 • Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons
 • Hammerwatch II
 • Paleo Pines
 • Super Animal Royale Säsong 9

Spelmeddelanden

 • Whisker Waters kommer under 2024
 • Smalland: Survive the Wilds 1.0 & konsol lanseringsdatum 2023

Bolagsrelaterat

 • Namnbyte, registrering och MAXENT B-aktie på Nasdaq

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET

 • Smalland: Survive the Wilds 3:e Innehållsuppdatering – Amber Valleys
 • Erik Penser Bank anlitas som likviditetsgarant
 • Spirit of the North 2 Tillkännagivande
 • Spells & Secrets Lansering
 • Nytt Partnerskap och Portfoliouppdateringar

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade rapporter, finns tillgänglig på Maximum Entertainments hemsida: https://maximument.com/investor-relations/

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us