Maximum Entertainment Logo

Maximum Entertainment Delårsrapport Q3 2023

Stockholm, Sverige (15 november 2023) – Maximum Entertainment (Nasdaq: MAXENT B) Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 295,7 MSEK, en ökning med 14% jämfört med motsvarande period 2022. Fortsatt stark utveckling av våra OIP-lanseringar från första halvåret tillsammans med framgångsrika tredjeparts-lanseringar är de främst bidragande faktorerna. Bruttomarginalen i procent av nettoomsättningen är 32,2%. Före justering av Tilläggsköpeskillingar före balansräkning uppgick EBITDA för kvartalet till 45,6 MSEK. Detta motsvarar 15,4 procent av nettoomsättningen jämfört med 7,3 procent för samma period 2022.

SAMMANFATTNING JULI – SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 295,7 MSEK (258,6 MSEK i Q3 2022)
 • EBITDA före justeringar i balansräkningen avseende Earn-outs uppgick till 45,6 MSEK (18,9 MSEK i Q3 2022)
 • EBITDA uppgick till 149,2 MSEK (18,9 MSEK i Q3 2022)
 • Operativt EBIT uppgick till 28,4 MSEK (12,7 MSEK i Q3 2022)
 • EBIT efter justeringar i balansräkningen avseende Earn-outs och Goodwill uppgick till -21,3 MSEK (-16,1 MSEK Q3 2022)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 24,8 MSEK (9,0 MSEK i Q3 2022)
 • I slutet av kvartalet har koncernen genomfört en utvärdering av goodwill som tar hänsyn till förändrade marknadsförutsättningar, vilket resulterat i en nedskrivning om 123 MSEK

HÖJDPUNKTER UNDER TREDJE KVARTALET

Tillkännagivanden av spel

 • Super Animal Royale Säsong 8 lanseras med 10M spelare
 • Massiv innehållsuppdatering för Smalland: Survive the Wilds – Forbidden Monuments
 • Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons
 • Hammerwatch II
 • Paleo Pines
 • Super Animal Royale Säsong 9

Spelmeddelanden

 • Whisker Waters kommer under 2024
 • Smalland: Survive the Wilds 1.0 & konsol lanseringsdatum 2023

Bolagsrelaterat

 • Namnbyte, registrering och MAXENT B-aktie på Nasdaq

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET

 • Smalland: Survive the Wilds 3:e Innehållsuppdatering – Amber Valleys
 • Erik Penser Bank anlitas som likviditetsgarant
 • Spirit of the North 2 Tillkännagivande
 • Spells & Secrets Lansering
 • Nytt Partnerskap och Portfoliouppdateringar

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade rapporter, finns tillgänglig på Maximum Entertainments hemsida: https://maximument.com/investor-relations/

SUBSCRIBE

to our newsletter

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us