Maximum Entertainment byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB

Stockholm, Sverige – (29 november 2023) – Maximum Entertainment AB (Nasdaq: MAXENT B) har avslutat likviditetsgarantuppdraget med Erik Penser och har utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Uppdraget är i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för likviditetsgaranter. Bytet av likviditetsgarant för Maximum Entertainment är en följd av Carnegies förvärv av Erik Penser Wealth Management och Erik Penser Corporate Finance som offentliggjordes den 24 oktober 2023.

I rollen som likviditetsgarant åtar sig Carnegie att löpande offerera kurser för MAXENT B-aktien i enlighet med de vid var tid gällande minimikraven för likviditetsgaranter som anges av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs.

Carnegies uppdrag påbörjas den 30 november 2023.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us