Maximum Entertainment Logo

Maximum Entertainment anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Stockholm, Sverige – (17 oktober 2023) – Maximum Entertainment AB (Nasdaq: MAXENT B) meddelade idag att bolaget har ingått ett avtal med Erik Penser Bank om att agera likviditetsgarant för MAXENT B-aktien från och med den 19 oktober 2023.

Uppdraget om lividitetsgaranti erbjuds i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regler och innebär att likviditetsgaranten kontinuerligt ställer köp- och säljvolym motsvarande minst SEK 15 000, med en maximal spread om 3 % mellan köp- och säljkurs. Syftet med avtalet är att främja likviditeten i handeln med aktien.

SUBSCRIBE

to our newsletter

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us