Maximum Entertainment anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Stockholm, Sverige – (17 oktober 2023) – Maximum Entertainment AB (Nasdaq: MAXENT B) meddelade idag att bolaget har ingått ett avtal med Erik Penser Bank om att agera likviditetsgarant för MAXENT B-aktien från och med den 19 oktober 2023.

Uppdraget om lividitetsgaranti erbjuds i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regler och innebär att likviditetsgaranten kontinuerligt ställer köp- och säljvolym motsvarande minst SEK 15 000, med en maximal spread om 3 % mellan köp- och säljkurs. Syftet med avtalet är att främja likviditeten i handeln med aktien.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us