Kommuniké från extra bolagsstämma i Zordix AB (publ)

Extra bolagsstämman i Zordix AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 25 februari 2022. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner utfärdade inom ramen för incitamentsprogram 2021/2023 och 2021/2024

Extra bolagsstämma beslutade om att ändra villkoren för teckningsoptioner utfärdade enligt incitamentsprogram 2021/2023 och incitamentsprogram 2021/2024 på så sätt att teckningskursen för nyteckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna justeras. Teckningskursen ska motsvara 110 procent (incitamentsprogram 2021/2023) respektive 111 procent (incitamentsprogram 2021/2024) av den för B-aktier i Bolaget på Nasdaq First North Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 24 januari 2022 till och med den 4 februari 2022.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us