Förtydligande avseende offentliggjord information om spelet Smalland från Merge Games

Zordix AB (publ) (“Zordix”) vill med detta pressmeddelande förtydliga information vilken offentliggjorts av Zordix dotterbolag Merge Games Ltd. via spelplattformen Steam onsdag den 22 september 2021 kl 18.11 (https://store.steampowered.com/news/app/768200/view/2904249194365972189)

Merge Games har tidigare annonserat att en demo för Smalland kommer att släppas under oktober 2021 med efterföljande s.k. Early Access. Med anledning av en kraftigt ökad efterfrågan på spelet och en starkt växande community har man valt att skjuta upp release av demot då ambitionerna från såväl Zordix som Merge Games sida har vuxit.

Smalland har i dagsläget en wishlist om cirka 155 000 användare på Steam som växer på daglig basis.

Beslutet att senarelägga demon och att Early Access skjuts till 2022 förändrar inte spelets planerade releasedatum.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us