Zordix utser Christina Seelye till ny vd och koncernchef

Styrelsen för Zordix AB (publ) (”Zordix”) har idag utsett Zordix nuvarande Chief Operating Officer och tillika vd för Maximum Games till ny vd och koncernchef som en del av bolagets nästa utvecklingsfas. Christina Seelye tillträder omgående. Matti Larsson, tidigare vd och koncernchef, kvarstår i sin befattning som styrelseledamot och som Director of Innovation and New Business. Styrelsen har även utsett bolagets finansdirektör (CFO), Peter Daboczi, till vice vd för Zordix.

”Resan i Zordix har varit fantastisk. Mitt driv är fortsatt väldigt starkt att fortsätta expandera och utveckla Zordix. Efter senaste förvärvet har vi uppnått en ny nivå där det känns naturligt för mig att fortsätta mitt övergripande strategiska arbete i styrelsen och operativt ta en mer kreativ och innovativ roll inom gruppen. Jag lämnar därför med tillförsikt över rollen som vd och koncernchef på Zordix till Christina Seelye, nuvarande Chief Operating Officer och tillika vd för Maximum Games. Jag är övertygad om att hon som vd kommer att kunna ta bolaget vidare till nästa nivå som operativt handlar om att säkerställa leveransen av vår tillväxt- och förvärvsstrategi.”, kommenterar Matti Larsson, grundare, ledamot och avgående vd på Zordix. 

”Det senaste året har präglats av transformativ tillväxt och förändring. Zordix blev genom förvärvet av Maximum Games en betydande aktör inom videospel och en koncern med kapaciteten att öka både takten och storleken på våra investeringar. Vi är därför mycket glada över att kunna meddela att Christina Seelye, som är en erfaren internationell ledare och bolagsbyggare, har accepterat att ta över rollen som den nya drivkraften i vår fortsatta expansion och tillväxt”, säger Malin Jonsson, styrelseordförande för Zordix.

”Styrelsen vill också ta detta tillfälle i akt och tacka Matti Larsson för hans betydande insatser som vd och grundare under Zordix formativa år”, tillägger Malin Jonsson, styrelseordförande för Zordix.

“Zordix är ett fantastiskt bolag med enorm potential. En potential jag avser att maximera dels genom att intensifiera gruppens investeringar i innehåll och varumärken, dels genom tydliga prioriteringar för att uppnå operationell effektivitet i den fortsatta tillväxtresan kommande år”, kommenterar Christina Seelye, vd Zordix och grundare av Maximum Games.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us