Zordix byter namn till Maximum Entertainment AB – namnändring av aktien på Nasdaq First North Growth Market

Från och med den 3 augusti 2023, kommer Zordix AB (publ) (symbol: ZORDIX B) att handlas under det nya namnet Maximum Entertainment AB (symbol: MAXENT B). Namnbytet, som beslutades om vid årsstämman i juni, träder i kraft som en följd av att det nya bolagsnamnet nu har registrerats hos Bolagsverket.

På årsstämman den 8 juni 2023 beslutades att Zordix AB (publ) byter namn till Maximum Entertainment AB. Namnändringen har nu registrerats hos Bolagsverket, varför även bolagets marknadsnoterade aktie byter namn till Maximum Entertainment (symbol: MAXENT B). Förändringen på Nasdaq First North Growth Market genomförs den 3 augusti 2023.

Som offentliggjorts den 7 februari syftar namnändringen till att tydliggöra den strategiska integrationen och omstruktureringen av bolaget med det långsiktiga målet att 30 % av intäkterna ska komma från egna IP:n under 2025.

Efter namnbytet kommer koncernen att bestå av moderbolaget Maximum Entertainment AB, förläggarna Just For Games, Maximum Games, Modus Games and Merge Games och studiodivisionen Modus Studios.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us