Maximum Entertainment Logo

Zordix byter namn till Maximum Entertainment AB – namnändring av aktien på Nasdaq First North Growth Market

Från och med den 3 augusti 2023, kommer Zordix AB (publ) (symbol: ZORDIX B) att handlas under det nya namnet Maximum Entertainment AB (symbol: MAXENT B). Namnbytet, som beslutades om vid årsstämman i juni, träder i kraft som en följd av att det nya bolagsnamnet nu har registrerats hos Bolagsverket.

På årsstämman den 8 juni 2023 beslutades att Zordix AB (publ) byter namn till Maximum Entertainment AB. Namnändringen har nu registrerats hos Bolagsverket, varför även bolagets marknadsnoterade aktie byter namn till Maximum Entertainment (symbol: MAXENT B). Förändringen på Nasdaq First North Growth Market genomförs den 3 augusti 2023.

Som offentliggjorts den 7 februari syftar namnändringen till att tydliggöra den strategiska integrationen och omstruktureringen av bolaget med det långsiktiga målet att 30 % av intäkterna ska komma från egna IP:n under 2025.

Efter namnbytet kommer koncernen att bestå av moderbolaget Maximum Entertainment AB, förläggarna Just For Games, Maximum Games, Modus Games and Merge Games och studiodivisionen Modus Studios.

SUBSCRIBE

to our newsletter

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us