Zordix AB (publ) Kvartalsrapport Q1 2022

Nettoomsättningen för kvartalet uppgår till MSEK 237, en betydande ökning från motsvarande period 2021 främst tack vare förvärven av Just For Games, Merge Games och Maximum Games som ägde rum mellan Q2 och Q4 2021. Tillväxten förklaras av katalogförsäljning, drivet av den starka uppställningen av spel som släpptes i slutet av förra året med Among Us Crewmate Edition och Kena Bridge of Spirits som de mest framstående.

SAMMANFATTNING JANUARI– MARS 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 236 548 KSEK (754 KSEK)
 • EBITDA uppgick till 21 724 KSEK (-2 489 KSEK)
 • EBIT uppgick till -8 322 KSEK (-3 367 KSEK)
 • Operativt EBIT uppgick till 17 701 KSEK (-3 314 KSEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 27 402 KSEK (-2 488 KSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Christina Seelye, grundare och vd för Maximum Games, har utsetts till vd och koncernchef för Zordix
 • Maximum Games förvärvade IP-rättigheterna till spelet Them's Fightin' Herds® och teamet av utvecklare på Mane 6
 • Extra bolagsstämma hålls för beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2023 och 2021/2024
 • 14 publicerade spel lanseras av gruppen med bl.a. Five Nights at Freddy's Security Breach, In Nightmare, Super Animal Royale, Bassmaster Fishing 2022, Monster Harvest och Andro Dunos 2
 • Omorganisation av gruppens studior under en affärsenhet för att optimera verksamheten

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Nuvarande styrelseledamot Stefan Lindeberg föreslås till ny styrelseordförande inför årsstämman 2022
 • Zordix beslutar om en nyemission av 2 381 716 aktier som delbetalning av tilläggsköpeskilling för förvärvet av Just For Games

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us