Zordix AB (publ) Kvartalsrapport januari – mars 2019

Fortsatt hög omsättning och en förbättring med 643 %

Ons, 29 Maj 2019 08:30 CET

Sammanfattning januari – mars 2019

  • Omsättningen för perioden uppgick till 3 680 KSEK (495), en ökning med 643 procent jämfört med samma period föregående år.

  • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till 1 188 KSEK (161).

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -83 KSEK (2 135).

  • Soliditeten uppgick till 77,5 procent (26,8)

 

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2019

 

  • Zordix offentliggjorde i mars under konferensen GDC i San Francisco att en tävlingsexpansion kommer att släppas till spelet Aqua Moto Racing Utopia.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Zordix och förläggaren Bigben Interactive offentliggjorde nya spelet Overpass med planerad release i oktober 2019.

VD-kommentar

Stabil inledning på året med ökad omsättning

Kvartal 1 år 2019 har varit det bästa första kvartalet under bolagets 10-åriga historia. Omsättningen har ökat mer än sex gånger jämfört med samma kvartal året innan. Den lägre omsättningen under motsvarande kvartal året innan beror på att det pågick ett tekniskt förberedande utvecklingsarbete inför det avtal som sedan tecknades under mars 2018 med förläggaren Bigben Interactive i en affär på ca 20 miljoner kronor. Under kvartal 1 2019 har vi fortsatt producera och leverera framgångsrikt i den spelproduktionen.

Nyligen avtäckte vi tillsammans med Bigben Interactive namnet på nya spelet Overpass. Ett spel som tillför nya innovationer inom offroad racing och kommer att visa upp vår nya nivå i teknik, grafiskt utseende och för spelaren en sann körglädje. Utöver produktionen av Overpass fortlöper i en mindre skala den initiala utvecklingen av ett nytt helt eget racingspel för terrängfordon under arbetsnamnet ”Thunder”.

Zordix har över åren lyckats bygga ett väldigt erfaret team som nu kan producera spel till alla de fyra stora plattformarna samtidigt och i väldigt hög nivå både tekniskt och artistiskt. Arbetet med att bygga ett Zordix Community för spelare fortsätter under kvartal 2 2019 med veckovis tävlingar i befintliga spelet Aqua Moto Racing Utopia. Det går nu att vinna riktiga medaljer som skickas hem i brevlådan och att klättra på världsrankingen tack vare den nya expansionen.

Vår vision och mål under 2019

Vi kommer under 2019 arbeta vidare mot samma tydliga vision som tidigare att bli en världsledande spelutvecklare och förläggare inom Powersports-genren i digitala kanaler. Tack vare vår notering på NGM Nordic MTF med tillhörande nyemission som blev klar i slutet av 2018 kommer vi att kunna fortsätta utveckla och publicera spel under egna varumärken på vår nya höga kvalitetsnivå. Vi har tack vare det nya projektet lyckats skala upp vårt team till den nya produktionsnivån. Under 2019 är målet fortsatt att förstärka teamet ytterligare för att i nästa steg kunna bedriva fler än ett större utvecklingsprojekt parallellt. Vi är otroligt stolta över nya spelet Overpass och ser fram emot planerad release i oktober 2019.

Matti Larsson

Verkställande direktör

Om Zordix

Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, och Aqua Moto Racing 3D. Zordix arbetar för närvarande på spelet Overpass tillsammans med förläggaren Bigben.

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti.larsson@zordix.com, tel. +46 70 6549 541. Besök www.zordix.com.

Denna information är sådan som Zordix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2019 kl 08:30

Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8-505 651 73, är Zordix AB (publ):s Mentor.

För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us