Maximum Games säkrar senior kreditfacilitet om $30 miljoner USD

Walnut Creek, CA och Umeå, Sverige (5 februari 2023) – Zordix AB (publ) (Nasdaq: ZORDIX B) meddelar idag att bolagets USA-baserade dotterbolag Maximum Games genom MG1 Acquisition Corporation har säkrat en senior kreditfacilitet om $30 miljoner USD. Den USA-baserade faciliteten har en löptid på 36 månader, är icke amorterande och kommer med sedvanliga covenanter, återbetalningsförbehåll och säkerheter. Ett initialt kreditutnyttjande om $20 miljoner USD kommer att göras, med resterande belopp disponibelt enligt särskilda avtalsvillkor.

Kreditfaciliteten kommer att användas för refinansiering av befintliga skulder, investeringar i egna IP-spel och fortsatta förvärv. Faciliteten tillhandahålls av investeringsföretaget Turning Rock Partners.

"Med denna flexibla finansiering utan utspädning säkerställd är vi väl rustade för att accelerera vår roadmap för både egna IP:n och tredje partstitlar och fortsätta att investera i högkvalitativa franchiser för att stärka vår verksamhet", kommenterar Christina Seelye, vd och koncernchef för Zordix.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us