Maximum Entertainment Delårsrapport Q2 2023

Stockholm, Sverige (16 augusti 2023) – Maximum Entertainment (Nasdaq: MAXENT B) Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 272,8 MSEK, en ökning med 18% jämfört med motsvarande period 2022. Smalland: Survive the Wilds lanserades i Early Access mot slutet av Q1 där omsättningen från lanseringen påverkade våra Q2 siffror positivt. Bramble: The Mountain King är ytterligare en original- och egen IP-titel som lanserades under kvartalet. Bruttomarginalen i procent av omsättningen är 28%.

EBITDA är upp 7 % från föregående år, motsvarande 8,3 % av Nettoomsättningen jämfört med 9,2 % för motsvarande period i 2022.

SAMMANFATTNING APRIL – JUNI 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 272,8 MSEK (230,5 MSEK i Q2 2022)
 • EBITDA uppgick till 22,7 MSEK (21,2 MSEK i Q2 2022)
 • EBIT uppgick till -17,7 MSEK (-10,2 MSEK i Q2 2022)
 • Operativt EBIT uppgick till 11,8 MSEK (16,8 MSEK i Q2 2022)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -17,0 MSEK (-22,3 MSEK i Q2 2022)

HÖJDPUNKTER UNDER ANDRA KVARTALET

 • VD, styrelseordförande och institutionella investerare förvärvar ett betydande aktieinnehav.
 • Maximum Entertainment lanserade Afterimage och sitt egna IP, Bramble: The Mountain King.
 • Styrelsen beslutade om två riktade nyemissioner som delbetalning av rörliga tilläggsköpeskillingar för förvärven av Maximum Games och Just For Games. Dessa godkändes av årsstämman tillsammans med den tidigare beslutade tilläggsköpeskillingen för Merge Games.
 • Tre nya styrelsemedlemmar valdes, vilka adderar ytterligare kompetens till styrelsen.
 • Smalland: Survive the Wilds nådde 200 000 sålda enheter på Steam i Early Access.
 • Deborah Bellangé utsågs till Group CFO. Tillförordnad CFO, Thierry Bonnefoi utsågs till Group COO.

HÖJDPUNKTER EFTER ANDRA KVARTALET

 • Ytterligare innehåll för Super Animal Royale och Smalland: Survive the Wilds har tillkännagivits.
 • Moderbolaget har officiellt bytt namn till Maximum Entertainment AB, med ny ticker symbol MAXENT B

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på Maximum Entertainments webbsida: https://maximument.com/investerarrelationer/

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us