Maximum Entertainment Delårsrapport Q1 2024

Stockholm, Sverige (21 maj 2024) – Maximum Entertainment AB (Nasdaq: MAXENT B) släppte idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2024. Detta är den första rapporten som företaget publicerar i euro och under formatet IFRS.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 19 900 KEUR jämfört med 16 363 KEUR för första kvartalet 2023, en ökning med 22%. Justerad EBITDA för första kvartalet 2024 uppgick till 1 787 KEUR, en uppgång från 319 KEUR för samma period 2023, vilket motsvarar en ökning om 460%. EBIT och Justerad EBIT uppgick till -646 KEUR. Andel av intäkter som härrörde från Ägda IP:n under första kvartalet var 13% jämfört med 7% jämfört med samma period föregående år och antalet anställda vid periodens utgång var 193, en minskning med 19% procent jämfört med samma period föregående år. 

SAMMANFATTNING JANUARI – MARS 2024

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till KEUR 19,900 (KEUR 16,363 i Q1 2023)
 • Andel intäkter som härrör från Ägda IP:n uppgick till 13% (7% i Q1 2023)
 • Bruttomarginal som en procentandel av Nettoomsättning uppgick till 32% (30% i Q1 2023)
 • Justerad EBITDA för kvartalet uppgick till KEUR 1,787 (KEUR 319 i Q1 2023)
 • EBIT för kvartalet uppgick till KEUR -646 (KEUR -266 i Q1 2023)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för kvartalet uppgick till KEUR 1,468 (KEUR -83 i Q1 2023)

HÖJDPUNKTER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2024

Lanseringar

 • Smalland: Survive the Wilds 1.0 släppt PC, PS5, and Xbox Series X|S

Offentliggöranden

 • Ett helt nytt partnerskap med Paramount Game Studios, som utvecklar ett fightingspel för flera spelare med fokus på Nickelodeons franchise Avatar: The Last Airbender
 • Smalland: Survive the Wilds VR
 • Publisher-tillkännagivande – Selfloss
 • Första presentationen av Leo: The Firefighter Cat

Övrigt

 • TP ICAP och Portzamparc – BNP Paribas Group har inlett bevakning av Maximum Entertainment
 • Maximum Entertainment slog samman globala förlag och presenterade roadmap för 2024

HÖJDPUNKTER EFTER FÖRSTA KVARTALET 2024

Lanseringar

 • Smalland VR-lansering
 • Morbid: The Lords of Ire-lansering
 • Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons free DLC ”Sacred Reunion”
 • Hammerwatch II släpptes på PS4 och Xbox Series X|S
 • Whisker Waters släpptes på PC, Nintendo Switch och PS5

Offentliggöranden

 • Presentation av plattformar för Selfloss – PlayStation 5, Xbox Series X|S
 • Releasedatum för SunnySide (10 juli)
 • Releasedatum för Hot Lap Racing (16 juli)

Övrigt

 • Byte av likviditetsgarant till Pareto Securities AB
 • Styrelsen har beslutat om två riktade nyemissioner av aktier som tilläggsköpeskillingar för förvärven av Maximum Games och Merge Games

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade rapporter, finns tillgängliga på Maximum Entertainments hemsida: https://maximument.com/investor-relations/

För mer information om Maximum Entertainment, vänligen besök: www.maximument.com.

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us