Zordix dotterbolag Maximum Games har ingått avtal om förvärv av Mane6, utvecklaren bakom titeln Them’s Fightin’ Herds®

Maximum Games, Inc och MG Team, Inc, inklusive deras respektive dotterbolag i USA, Brasilien, Storbritannien och Irland (”Maximum”) har ingått avtal om förvärv av utvecklaren Mane6 samt IP-rättigheterna till den framgångsrika titeln Them Fighting Herds®.

I linje med Zordix och Maximums uttalade strategi att förvärva och utveckla framgångsrika IP:n kommer utvecklingsteamet bestående av 8 personer hos Mane6 att ansluta till Maximums affärsenhet Modus Studios och där fortsätta arbetet med förbättringar och uppdateringar av Them’s Fightin’ Herds®. Spelet, som är ett s.k. “2D fighting game”, är baserat på illustrationer av Lauren Faust (producent och utvecklare av "My Little Pony: Friendship is Magic" samt skapare, regissör och utvecklare av "Super Best Friends Forever").

Förvärvet genomförs som en inkråmsöverlåtelse och finansieras genom Maximums kassa.

Maximums pressrelease i sin helhet (på engelska) återfinns via denna länk: https://modusgames.com/news/mane6acquisition/

NEWSLETTER SIGN-UP

Get information on new releases and latest news in your inbox!

By filling in this form, you agree to receive information about the offers, news and events of MAXIMUM ENTERTAINMENT by e-mail or text messages. For more information please refer to our Privacy Policy.

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us