Maximum Entertainment Logo

Zordix dotterbolag Maximum Games har ingått avtal om förvärv av Mane6, utvecklaren bakom titeln Them’s Fightin’ Herds®

Maximum Games, Inc och MG Team, Inc, inklusive deras respektive dotterbolag i USA, Brasilien, Storbritannien och Irland (”Maximum”) har ingått avtal om förvärv av utvecklaren Mane6 samt IP-rättigheterna till den framgångsrika titeln Them Fighting Herds®.

I linje med Zordix och Maximums uttalade strategi att förvärva och utveckla framgångsrika IP:n kommer utvecklingsteamet bestående av 8 personer hos Mane6 att ansluta till Maximums affärsenhet Modus Studios och där fortsätta arbetet med förbättringar och uppdateringar av Them’s Fightin’ Herds®. Spelet, som är ett s.k. “2D fighting game”, är baserat på illustrationer av Lauren Faust (producent och utvecklare av "My Little Pony: Friendship is Magic" samt skapare, regissör och utvecklare av "Super Best Friends Forever").

Förvärvet genomförs som en inkråmsöverlåtelse och finansieras genom Maximums kassa.

Maximums pressrelease i sin helhet (på engelska) återfinns via denna länk: https://modusgames.com/news/mane6acquisition/

SUBSCRIBE

to our newsletter

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us