Maximum Entertainment Logo

Styrelsen i Maximum Entertainment drar tillbaka beslut om två riktade nyemissioner av aktier som tilläggsköpeskilling för förvärvet av Dimfrost Studio AB och ställer in extra bolagsstämma

Styrelsen för Maximum Entertainment AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att dra tillbaka sitt beslut om två riktade nyemissioner av aktier som tilläggsköpeskilling för förvärvet av Dimfrost Studio AB och har till följd av detta beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som är planerad att hållas onsdagen den 25 oktober 2023. Kallelsen till extra bolagsstämman publicerades den 26 september 2023.

Bakgrunden till beslutet är att Bolaget överenskommit med relevanta aktieägare i Dimfrost Studio AB att tilläggsköpeskilling under aktieöverlåtelseavtalet gällande förvärvet av Dimfrost Studio AB som ingicks den 5 november 2019 istället ska erläggas i kontanta medel om totalt 1 215 588 kronor. Då det efter styrelsens beslut om att dra tillbaka sitt beslut om riktad nyemission inte finns några förslag för aktieägarna att ta ställning till har styrelsen beslutat att ställa in extra bolagsstämman den 25 oktober 2023.

SUBSCRIBE

to our newsletter

LET'S GET SOCIAL!

Follow Us